title

Molėtų rajono savivaldybės darbuotojai

El. pašto sudarymo tvarka nevartojant lietuviškų raidžių:  vardas.pavardė@moletai.lt

Pareigos, pavardė, vardas

 

Tel.

Kab.

Mob.

Meras Saulius Jauneika   (8 383) 54 763 201 8 687 14284
Mero pavaduotoja Vaida SaugūnienėVeiklos sritys (8 383) 54 764 204 8 682 36768
Mero patarėja Nijolė Kimbartienė Veiklos sritys(8 383) 54 7302068 687 34081
Mero patarėjas Valentinas StundysVeiklos sritys(8 383) 54 7822088 612 02962
Mero patarėjas Paulius ValentinavičiusVeiklos sritys  8 675 96432
Administracijos direktorius Sigitas ŽvinysFunkcijos, reikalavimai (8 383) 54 765 2038 687 54890
Administracijos direktoriaus pavaduotojas Steponas ŠanteriovasFunkcijos, reikalavimai(8 383) 54 734 207  
Kontrolės ir audito tarnybos vadovė Elena Putnienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 768 415 8 686 90275

Bendrasis skyrius

       
Vedėja Irena Sabaliauskienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 765 205 8 615 42116
Vyresn. specialistė (priimamasis) Zoja Suchodumceva Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 761 202  
Vyresn. specialistė-kalbos tvarkytoja Asta ToločkienėFunkcijos, reikalavimai (8 383) 54 739 417  
Vyr. specialistė Asta Tamošiūnienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 731 209  
Archyvarė Rima Bačiulienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 767    
Ūkvedys Jonas Repečka Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 790   8 699 80470

Buhalterinės apskaitos skyrius

       
Vedėja - vyr. buhalterė Ramunė Vidžiūnienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 747 218 8 687 59500
Vedėjo - vyr. buhalterio pavaduotoja Neringa Tūbienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 748 219  
Vyresn. specialistė Gražina Gutauskienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 748 219  
Buhalterė Audra SaugūnaitėFunkcijos, reikalavimai (8 383) 40 061 220  
Buhalterė Stasė Valkauskienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 795 220  

Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius

       
Vedėjas Gediminas Putvinskas Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 757 216 8 687 37773
Vyr. specialistė Irena Tarvydienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 759 215  
Vyr. specialistė Nijolė Stalnionienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 758 217  
Vyr. specialistė Jūratė Tamulienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 40 053 213  
Vyr. specialistė Dovilė Dimindavičiūtė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 40 054 217  
Specialistė Lina Spranginienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 788 213  
Specialistė Rūta BaronienėFunkcijos, reikalavimai(8 383) 40 051110 

Finansų skyrius

       
Vedėja Rūta Maigienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 735 214  
Vyr. specialistė Džiugita Eismantienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 40 062 212  
Vyresn. specialistė Vida Rukšėnaitė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 752 212  

Kultūros ir švietimo skyrius

       
Vedėjas Gintautas Matkevičius Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 732 409 8 687 24362
Vedėjo pavaduotojas Vytautas Kralikevičius Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 733 411  
Vyr. specialistas Arvydas JurkšaitisFunkcijos, reikalavimai (8 383) 40 063 411  
Vyr. specialistė Natalija Ališauskienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 783 412  
Vyr. specialistė Vilma Mečiukonienė (Jaunimo reikalų koordinatorė)Funkcijos, reikalavimai(8 383) 40 056410 +370 698 38826

Socialinės paramos skyrius

       
Vedėja Genovaitė Gribauskienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 792 103 8 607 96445
Vyr. specialistė-tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė
Rasa Karūžaitė
Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 793 101  
Soc. išmokų specialistė Liuba Ilčinskienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 794 102  
Vyr. specialistė Vida Grainienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 753 112  
Soc. išmokų specialistė Lina Leišytė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 791 114  
Soc. išmokų specialistė Irena Jurkienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 797 109  
Socialinė darbuotoja Zita Vorobjovienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 798 113  
Soc. išmokų specialistas Laimontas Petkevičius Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 799 111  

Statybos ir žemės ūkio skyrius

       
Vedėjas Rimantas Šavelis Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 740 425 8 698 46752
Vedėjo pavaduotoja (žemės ūkiui) Ramutė Vasaravičienė Funkcijos, reikalavimai(8 383) 54 7371088 682 26605
Vedėjo pavaduotojas Rimvydas Pranskus Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 786 423 8 679 78271
Vyr. specialistas Kęstutis Grainys Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 741 420 8 686 31853
Vyr. specialistė Lilija Krivičienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 40 052 418 8 659 79464
Inžinierius Sigitas Vazgilevičius Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 743 424 8 618 25644
Vyr. specialistas Zigmontas Krivičius Funkcijos, reikalavimai (8 383) 40057 413 8 645 61847
Vyr. specialistas Arūnas Siminkevičius Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 736 107  
Vyr. specialistas Gintautas Žiukas Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 745 106 8 620 93686
Vyr. specialistė Inga Žemaitytė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 796 110 8 679 55884
Specialistė Irmantė Bareikienė (8 383) 40055 422 

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

       
Vedėjas Vakaris Atkočiūnas Funkcijos, reikalavimai8 383 54 742 4028 652 40673
Vyr. specialistė Vaida Miltenienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 754 401 8 647 45616
Specialistė Dovilė SabalinkėFunkcijos, reikalavimai(8 383) 54 784401 
Specialistė Jolita LilionienėFunkcijos, reikalavimai(8 383) 42 324401 

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius

       
Vedėjas Remigijus Tamošiūnas Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 766 211 8 670 24 894
Vedėjo pavaduotoja Jūratė Pagalienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 750 126  
Vyresn. specialistė Vida Bertulienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 750 127  
Vyr. specialistė Virginija Žalienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 781 105  
Vyresn. specialistas Aleksas Strumila  Funkcijos, reikalavimai

(8 383) 54 738

  8 678 88222

Turto skyrius

       
Vedėja Aldona Rusteikienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 40 059 416 8 678 26558
Vyresn. specialistė Danutė Kavaliūnienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 749 421  
Specialistė Vanda Aleksiejūnienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 40 058 422 8 611 14612

Centralizuotas vidaus audito skyrius

       
Vedėja Daiva RazgūnienėFunkcijos, reikalavimai (8 383) 54 756 406  

Viešųjų pirkimų skyrius

       
Vedėja Deimantė Narušienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 40 065 414 8 640 47626
Vyr. specialistas Simonas Ališauskas Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 744 419  
Vyr. specialistas Dainius Zaleckas (eina vedėjo pareigas) Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 785 414 8 625 66517
Specialistė Kristina AndreikėnienėFunkcijos, reikalavimai(8 383) 40 064419 

Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius

       
Vedėjas Vladimiras Suchodumcevas Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 760 210 8 630 09209
Vyr. specialistė Violeta Žalalienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 787 410 8 641 77874
Kompiuterių tinklo inžinierius Saulius Maželis Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 769 221 8 656 87272
Kompiuterininkas Pranas Paulius Maželis Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 789 221 8 656 95656
         

Specialistai

       
Vyr. specialistė-savivaldybės gydytoja Ugnė Balčiūnė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 780 104  
Vyr. specialistas civilinei ir darbo saugai Danius Židonis Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 755 420 8 655 32317

 

       
Vairuotojas Egidijus Gečys   (8 383) 54 746   8 650 43284
Vairuotojas Mindaugas Čereška   8 630 09208
Sargas Gintaras Stumbrys   8 659 70017

Seniūnijos

 

  Tel. Mob.
       

Alantos

     
Seniūnas Aidonas Užubalis Funkcijos, reikalavimai (8 383) 58 180 8 652 16106
Specialistė Rita Jūronienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 58 180 8 656 95592
Ūkio plėtros specialistė  Funkcijos, reikalavimai (8 383) 58 123  

Balninkų

     
Seniūnė Virginija Pusvaškienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 44 241 8 685 70993
Specialistė Aurelija Pacevičienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 44 218 8 618 62421
Specialistas Funkcijos, reikalavimai    

Čiulėnų

     
Seniūnė Danguolė Telksnienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 44 115 8 614 96500
Specialistė Aldona Pušinienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 44 118 8 656 95594

Dubingių

     
Seniūnas Kęstutis Kaminskas Funkcijos, reikalavimai (8 383) 47 141 8 698 41871
Specialistė Genoefa Lukšienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 47 141 8 656 95650
Ūkio plėtros specialistė Janina Bakienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 47 118  

Giedraičių

     
Seniūnas Vytautas Valansevičius Funkcijos, reikalavimai (8 383) 55 141 8 698 41863
Specialistė Svetlana Sukackienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 55 141 8 656 95651
Ūkio plėtros specialistas Valentinas Čereška Funkcijos, reikalavimai (8 383) 55 161  

Inturkės

     
Seniūnė Almutė Navickienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 43 742 8 698 41829
Specialistė Vanda Liubertienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 43 742 8 656 95652
Ūkio plėtros specialistė Regina Šulskuvienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 42 916  

Joniškio

     
Seniūnas Rimantas Verbaitis Funkcijos, reikalavimai (8 383) 59 142 8 698 41843
Ūkio plėtros specialistė Alvyra Bražiūnienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 59 123 8 656 95653

Luokesos

     
Videniškių seniūnė, vykdanti Luokesos seniūnijos
seniūno pareigas Genovaitė Mozūrienė
Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 663 8 698 41861
Specialistė Gražina Repečkienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 662 8 675 42488
Ūkio plėtros specialistė Laima Kazlauskienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 54 235 8 686 54630

Mindūnų

     
Seniūnė Virginija Salapėtienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 48 642 8 698 18775
Ūkio plėtros pecialistė Jūratė Vyšniauskienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 48 642  

Suginčių

     
Seniūnė Nijolė Jauneikienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 56 142 8 611 18491
Specialistė Sigutė Lisauskienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 56 142 8 656 95658
Ūkio plėtros specialistė Laima Arelienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 56 119  

Videniškių

     
Seniūnė Genovaitė Mozūrienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 43 697 8 698 41861
Specialistė Marytė Baranauskienė Funkcijos, reikalavimai (8 383) 43 122 8 656 95659

Privačių interesų deklaracijos 

Turto deklaracijos Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-08 15:37:55