title

B78_50 Deklaravimo duomenų taisymas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

DEKLARAVIMO DUOMENŲ TAISYMO, KEITIMO IR NAIKINIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012-10-12 Nr. B78-50

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas Paslauga apima :
 1. Gyvenamąją vietą deklaravusio asmens prašymas ištaisyti, pakeisti ar panaikinti neteisingus jo deklaravimo duomenis;
 2. Patalpos savininko prašymas ištaisyti, pakeisti ar panaikinti jo patalpoje gyvenančio asmens neteisingus deklaravimo duomenis;
 3. Patalpos savininko prašymas pakeisti jo patalpoje deklaravusio ir ją pakeitusio asmens deklaravimo duomenis.
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
 1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas 1998-07-02 Nr. VIII- 840;
 2. Lietuvos Respublikos deklaravimo įstatymo įgyvendinimo įstatymas 2000-03-30 Nr. VIII- 1602;
 3. Gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo taisyklės, patvirtintos gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus2008 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. (29)4 R- 18;
 4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas 1994-07-07 Nr. I- 533;
 5. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 1996-06-11 Nr. I-1374;
 6. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas 1999-06-17 Nr. VIII -1 234;
 7. Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas 1992-01-23 Nr. I-2237
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. Dokumentai, patvirtinantys nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą.
 4. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus teikia ir pasirašo įgaliotas asmuo.
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Naudotis gyventojų registro duomenų baze.
6. Administracinės paslaugos teikėjas Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė Vida Bertulienė, el.paštas v.bertuliene@moletai.lt
7. Administracinės paslaugos vadovas Civilinės metrikacijos skriaus vedėja Jūratė Pagalienė, el.paštas j.pagaliene@moletai.lt
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 20 dienų
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga nemokama
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Laisvos formos prašymas
11. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Gyventojų registro tarnybos prie LR VRM gyvenamosios vietos deklaravimo sistemos (GVDIS) naudotojas
12.

Paslaugos teikimo schemaPaskutinis atnaujinimas: 2019-09-04 11:54:13
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra