title

Deleguoti rajono NVO atstovai į Nevyriausybinių organizacijų tarybą

 

Ketvirtadienį savivaldybės salėje susirinkę 13-os rajono nevyriausybinių organizacijų atstovai delegavo 7 narius į Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą. Ši taryba sudaroma 2 metams iš NVO ir Savivaldybės atstovų, jos sudėtį ir nuostatus tvirtina Savivaldybės taryba (numatoma artimiausiame posėdyje rugsėjo mėn.).

Nevyriausybinių organizacijų tarybos veiklos tikslas - užtikrinti NVO palankios aplinkos kūrimą, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme numatytų principų įgyvendinimą Molėtų rajono savivaldybėje.

Nevyriausybinių organizacijų taryba:

  1. teikia Savivaldybės institucijoms siūlymus dėl Savivaldybės prioritetų, susijusių su NVO palankios aplinkos Savivaldybėje kūrimu, nustatymo ir NVO aktualių klausimų sprendimo, NVO programų ar projektų finansavimo;
  2. analizuoja Savivaldybės NVO sektoriaus problemas ir poreikius;
  3. teikia pasiūlymus Savivaldybės institucijoms, formuojančioms ir įgyvendinančioms NVO plėtros politiką Savivaldybėje, dėl NVO plėtros politikos ir jos įgyvendinimo prioritetų;
  4. rengia ir teikia Savivaldybės institucijoms siūlymus dėl sprendimų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių NVO ir Savivaldybės bendradarbiavimą, veiklą;
  5. skleidžia informaciją apie Savivaldybėje veikiančias NVO, jų iniciatyvas, veiklą ir patirtį;
  6. organizuoja NVO pasitarimus, seminarus ir mokymus aktualiais veiklos klausimais;
  7. Savivaldybės ir NVO bendradarbiavimo klausimais bendradarbiauja su užsienyje veikiančiomis NVO ir jų veiklą koordinuojančiomis institucijomis.

Tarybos nuostatai

A. Čižos nuotraukos 

 

 

 

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-08-09 08:45:09