title

B6_0160 Dėl Žvyrakalnio detaliojo plano korektūros

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL DETALIOJO PLANO „MOLĖTŲ MIESTO ŽVYRAKALNIO KVARTALO DETALIOJO PLANO KOREKTŪRA“ PATVIRTINIMO
2014 m. vasario 18 d. Nr. B6-160
Molėtai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  29 straipsnio 8 dalies 12 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 4 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 307 punktu ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2014 m. sausio 28 d. išduotą teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-222,           

t v i r t i n u  detalųjį planą „Molėtų miesto Žvyrakalnio kvartalo detaliojo plano korektūra“ (pridedama).

  1. Aiškinamasis raštas
  2. Pagrindinis brėžinys Teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimas
  3. Žemės sklypų nužymėjimo brėžinys
  4. Galimų teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdų schema
  5. Vizualizacija - sklypuose numatomų statyti statinių tūrinis erdvinis pavaizdavimas
Administracijos direktorius Vaclovas Seniūnas


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra