Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Lietuviškai English
Į pradžią MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai
Tel. (8 383) 54 761
El. p. savivaldybe@moletai.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 188712799
Prisijungimas gyventojams

Naujienų prenumerata


TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA
Jungti transliaciją
VAIZDO ĮRAŠAI
Žiūrėti įrašus
VAIZDO KONFERENCIJA
Žiūrėti konferenciją

B6_0346 Dėl lėšų skyrimo NVO projektams

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTAMS 
2018 m. gegužės 4 d. Nr. B6-346
Molėtai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, vykdydamas Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. B6-219 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. B6-215 redakcija), 22 punktą bei atsižvelgdamas į Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų paraiškų vertinimo komisijos, sudarytos Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. B6-308 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. B6-253 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų paraiškų vertinimo komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo" (Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. B6-308 redakcija), rekomendacijas (Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų paraiškų vertinimo komisijos 2018 m. balandžio 27 d. posėdžio protokolas Nr. V4-1),

s k i r i u lėšas Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų projektams finansuoti:

1. Visuomeninės organizacijos „Legendos" projektui „Tapybos pleneras ir paroda „Molėtai įkvepia dailininkus 2018" - 200 Eur.

2. Tradicinių amatų centro „Meniškas kaimas" projektams:

2.1. „XXI tradicinės keramikos seminaras „Mažoji skulptūra" - 600 Eur;

2.2. „Tradicinių amatų centro „Meniškas kaimas" rekonstruoto pastato draudimas" - 450 Eur.

3. Kuolakasių kaimo bendruomenės projektui „Kuolakasių kaimo bendruomenės pastato ir turto draudimas" - 220 Eur.

4. Visuomeninės organizacijos Verbiškių bendruomenės centro projektui „Turto draudimas" - 50 Eur.

5. Molėtų rajono plėtros sąjūdžio projektui „Savanorystės skatinimas Molėtų rajone" - 500 Eur.

6. Visuomeninės organizacijos Bekupės bendruomenės centro projektams:

6.1. „Infrastruktūros priežiūra" - 50 Eur;

6.2. „Bendruomenės centro 15 sėkmės laiptelių" - 250 Eur.

7. Visuomeninės organizacijos Balninkų bendruomenės centro projektui „Balninkų miestelio 680-ies metų jubiliejus" - 1120 Eur.

8. Molėtų rajono bendruomenių centrų asociacijos projektui „Šimtmečio įkvėpti" - 500 Eur.

9. Visuomeninės organizacijos Joniškio bendruomenės centro projektams:

9.1. „Per sportą į bendruomeniškumą" - 300 Eur;

9.2. „Tradicinės šventės bendruomeniškumui stiprinti ir kultūros paveldui išsaugoti" - 250 Eur.

10. Visuomeninės organizacijos Inturkės bendruomenės centro projektui „(Ne)atrastoji Inturkė" - 300 Eur.

11. Visuomeninės organizacijos Girsteitiškio bendruomenės centro projektams:

11.1. „Kraštiečių šventė: susieiti, pažinti, veikti" - 200 Eur;

11.2. „Socialinės ir kultūrinės veiklos plėtra Girsteitiškio kaimo bendruomenėje" - 90 Eur.

12. Mindūnų bendruomenės centro projektams:

12.1. „Ilgalaikio turto draudimas" - 50 Eur;

12.2. „Te vienija mus šventės" - 200 Eur.

13. Visuomeninės organizacijos Videniškių bendruomenės centro projektui „100 dainų Lietuvai" - 300 Eur.

14. Visuomeninės organizacijos Žalvarių bendruomenės centro projektui „Buvusios Žalvarių mokyklos pastato dalies paprastasis remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams (draudimo išlaidų kompensavimas)" - 180 Eur.

15. Meninio ugdymo asociacijos „Meno sodas" projektui „Kūrybinės erdvės" - 300 Eur.

16. Visuomeninės organizacijos Skudutiškio bendruomenės centro projektui „Sporto aikštelės Skudutiškyje įrengimas" - 1000 Eur.

17. Visuomeninės organizacijos Dapkūniškių bendruomenės centro projektui „Dapkūniškių kraštiečių šventė „Čia mūsų namai" - 150 Eur.

18. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Molėtų skyriaus projektui „Laisvės kovų dalyvių sąskrydis „Su Lietuva širdyje" - 400 Eur.

19. Molėtų automobilių sporto klubo projektui „Jaunimo saugaus eismo skatinimas ir vairavimo įgūdžių lavinimas" - 300 Eur.

20. Asociacijos „Žaliųjų klubas „Gojus" projektui „XXII pirmosios pavasario žalumos šventė Jorė 2018" - 200 Eur.

21. Visuomeninės organizacijos Sidabrinių bendruomenės centro projektui „Pabūkime kartu" - 100 Eur.

22. Visuomeninės organizacijos Alantos bendruomenės centro projektui „Alantos krašto šeimų šventė" - 200 Eur.

23. Visuomeninės organizacijos Naujasodžio kaimo bendruomenės projektui „Puoselėkime tradicines šventes" - 240 Eur.

24. Molėtų policijos asociacijos projektams:

24.1. „Visuomenė ir policija" - 150 Eur;

24.2. „Jaunieji policijos rėmėjai - jaunimo teisės pažeidimų prevencijos sargyboje" - 100 Eur.

25. Visuomeninės organizacijos Suginčių bendruomenės centro projektui „Kaimo šventės suburia, vienija, džiugina" - 200 Eur.

26. Asociacijos „Paslaugų medis" projektui „Tarptautinis linijinių solo šokių festivalis „Palanga 2018" - 250 Eur.

27. Molėtų rajono tautodailininkų draugijos projektams:

27.1. „Respublikinė tradicinio siuvinėjimo stovykla „Žaliasis laumžirgis" - 200 Eur;

27.2. „Keramikos kūrybinės dirbtuvėlės" - 400 Eur.

28. Visuomeninės organizacijos Giedraičių bendruomenės centro projektams:

28.1. „Giedraičių miestelio jubiliejinė šventė (680 metų; 1338-2018), kitos šventės" - 800 Eur;

28.2. „Lietuvos kariuomenės istorijos puoselėjimas.

 Lietuvos kariuomenės istorija - 1920 -ieji, Giedraičiai" - 7000 Eur.

29. Arnionių bendruomenės projektui „Vaikų gynimo dienos šventė „Ramunės žiedas" - 100 Eur.

30. Molėtų rajono literatų brolijos projektui „Literatų kūrybinis sambūris" - 400 Eur.

31. Visuomeninės organizacijos Bijutiškio bendruomenės centro projektui „Pasitinkam 540-ąsias Bijutiškio vardo metines" - 500 Eur.

32. Molėtų ugniagesių klubo projektui „Utenos apskrities ugniagesių gelbėtojų bei savanorių ugniagesių globėjo Šventojo Florijono dienos paminėjimas, surengiant ugniagesio profesijos, savanorių ugniagesių veiklos viešinimo bei saugios gyvensenos propagavimo renginį" - 250 Eur.

33. Klubo KOPS projektui „Leidinio „Mindūnai kviečia" išleidimas" - 800 Eur.

34. Ambraziškių bendruomenės centro projektui „Kamastos žiedo" palaikymas ir plėtra" - 150 Eur.

Iš viso 20000 Eur.

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius   Saulius Jauneika

 
 


Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-07 14:27:14

 

 
© Molėtų rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.