title

Ekstremalių situacijų komisijoje - apie Covid-19 valdymą, pavojingas atliekas ir paukščių gripą

Balandžio 30-ąją sušauktas nuotolinis Rajono ekstremalių situacijų komisijos posėdis, kuriame apsvarstytos Covid-19 valdymo priemonės Molėtų rajone ir pavojingų atliekų laikymas Statybininkų gatvėje, pateikta informacija apie nustatytą paukščių gripo židinį.

Posėdį vedęs Komisijos pirmininkas Savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Žvinys pakvietė Aplinkos apsaugos departamento prie AM Utenos valdybos Utenos aplinkos apsaugos inspekcijos vyr. specialistą Robertą Kuzmą  pristatyti incidentą dėl pavojingų atliekų. R. Kuzma informavo, jog Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Utenos valdybos pareigūnai atlieka tyrimą dėl balandžio 14-19 d. nustatyto panaudotos plastiko plėvelės atliekų laikymo Statybininkų g. 9A, taip pat šalia pastato esančioje valstybinėje žemėje. Preliminarus Atliekų kiekis ne mažiau 1112 kubinių metrų, dauguma Atliekų yra sukrauta lauke bei neapsaugota nuo tiesioginių aplinkos veiksnių. Molėtų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos vadovas Rolandas Pumputis atkreipė dėmesį, jog čia randama ir daugiau pavojingų atliekų, turinčių asbesto, šiukšlių, apleistame pastate lankosi pašaliniai asmenys, yra pavojus kilti gaisrui ir į aplinką patekti kenksmingoms medžiagoms. Anksčiau čia jau yra degusios medienos liekanos. Statybos ir žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė Lilija Krivičienė komentavo, jog ir pats pastatas avarinės būklės,  nesaugomas, gali sugriūti ir kelia pavojų čia besilankantiems. Su savininku nesėkmingai susirašinėjama daugiau nei 5 metus. Savivaldybė dėl pastato būklės kreipėsi į Valstybinę statybos inspekciją. Aplinkosaugininkai siūlė kreiptis į teismą dėl pastato nepriežiūros. Kalbėta ir apie priemones, kurios užkirstų kelią tolesniam pavojingų medžiagų vežimui į Statybininkų  9A.

Komisija nutarė atidėti sprendimų priėmimą, kol Utenos aplinkos apsaugos inspekcija užbaigs pradėtą tyrimą dėl aplinkos teršimo ir kol bus gautas atsakymas iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos į Molėtų savivaldybės administracijos raštą dėl statinių nepriežiūros.

Laikinai einanti Visuomenės sveikatos centro Molėtų skyriaus vedėjo pareigas Utenos skyriaus vyr. specialistė Ina Venslovienė komentavo sparčiai augantį Covid-19 sergamumą Molėtų rajone. Molėtų rajonas patekęs į juodąją zoną, ir nors absoliutūs skaičiai nėra dideli, perskaičiavus naujų susirgimų skaičių 100 atvejų, jis viršija 500. Pastebėti protrūkiai Alantos gimnazijoje, Giedraičių medienos perdirbimo įmonėje, taip pat susirgo keli Molėtų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai. Visuomenės sveikatos centras norėtų greičiau gauti informaciją apie testuojamų moksleivių ir mokytojų tyrimų rezultatus, deja, Molėtų specialistai ir norėdami negali įvesti duomenų į VSC naudojamą informacinę sistemą, kuri neveikia tinkamai. Molėtų švietimo įstaigose atliekami greitieji antigenų testai leidžia iš karto nustatyti situaciją, tačiau svarbu, esant teigiamiems rezultatams, tuoj pat atlikti ir PGR tyrimus.

Kalbant apie situaciją mokyklose ir galimą 5-11 klasių moksleivių kontaktinį mokymą, Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Gintautas Matkevičius kalbėjo, kad pasitarime su mokyklų direktoriais konstatuota, jog sutinkama testuotis ir sėkmingai testuojama pradinėse klasėse, o iš vyresniųjų klasių tik pusė tėvų sutinka testuotis, todėl siūloma pradinėse klasėse tęsti mišrų ugdymą  (ir kontaktinį, ir nuotoliniu būdu), o 5-11 klasių moksleiviams negrįžti prie kontaktinio mokymo. Išimtis - Giedraičių gimnazijos Joniškio skyrius, kuriame yra galimybių tinkamai valdyti srautus. Administracijos direktorius pasiūlė visame rajone įvesti papildomų ribojimų renginiams, neformaliajam ugdymui, sporto varžyboms.

Komisija nutarė savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradinį ugdymą organizuoti vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo priimtais sprendimais. 5-11 klasių mokinių mokymo procesą, išskyrus Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos Joniškio skyrių, iki 2021 m. gegužės  21 d. organizuoti nuotoliniu būdu. Abiturientų ugdymą vykdyti vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo priimtais sprendimais. Nuo gegužės 1 d. iki gegužės 16 d. imtinai uždrausti visus viešus renginius ir sporto varžybas uždarose erdvėse, išskyrus aukšto meistriškumo sporto varžybas be žiūrovų; uždrausti neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo užsiėmimus, vykdomus pagal Molėtų rajono savivaldybės administracijos patvirtintas programas rajono kultūros ir švietimo įstaigose, uždarose erdvėse, išskyrus šiuos užsiėmimus atvirose erdvėse ir užsiėmimus vaikams, turintiems neigiamus tyrimų dėl COVID-19 ligos greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno ar PGR testais atsakymus.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Utenos departamento Molėtų skyriaus vyr. veterinarijos gydytoja-inspektorė Vaida Petniūnienė informavo, jog Lietuvoje plinta paukščių gripas. Balandžio 24-ąją jo židinys nustatytas ir  Molėtų rajone, Inturkės seniūnijoje. Paukščių laikytojai patys kreipėsi į tarnybą, įtarę, jog galėjo dėl šios ligos kristi keli paukščiai. Tyrimams pasitvirtinus, likę paukščiai ir pašarai sunaikinti, patalpos dezinfekuotos, imtasi ir kitų reikalingų priemonių. Situacija atidžiai stebima. Visoje Lietuvoje šiuo metu yra nustatyti 32 paukščių gripo židiniai, spėjama, kad ligą gali platinti ir laukiniai paukščiai. Sustiprinta asmenų, prekiaujančių paukščiais, kontrolė, daugiau dėmesio jiems bus skiriama ir Molėtų rajone.

Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje dalyvavo rajono vadovai, Visuomenės sveikatos centro, Policijos komisariato, Valstybinės maisto ir veterinarijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybų vadovai, Nacionalinės žemės tarnybos, Aplinkos apsaugos inspekcijos specialistai, Savivaldybės administracijos, Kultūros ir švietimo, Statybos ir žemės ūkio,  Finansų, Socialinės paramos skyrių vedėjai ir specialistai, savivaldybės gydytoja, civilinės saugos specialistas.Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-30 20:54:27