title

Ekstremalių situacijų komisijoje - praėjusių metų apžvalga ir šių dienų aktualijos

Balandžio 29 dieną surengtas Molėtų rajono ekstremalių situacijų komisijos posėdis, kuriame apsvarstyta savivaldybės civilinės saugos sistemos būklė 2021 m., Savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų pasirengimas reaguoti į ekstremaliąsias situacijas. Aptartas pasirengimas galimai radiologinei ar branduolinei avarijai Baltarusijos atominėje elektrinėje ir kitų galimų pavojų, nustatytų 2021 m. atnaujintoje Lietuvos nacionalinėje rizikos analizėje, aktualumas Savivaldybei. Tartasi, kokių civilinės saugos srityje reikia gyventojų švietimo priemonių, didinat visuomenės atsparumą grėsmėms ir savalaikį pasirengimą. Pateikta informacija, kaip bus valdoma Covid-19 liga, nuo 2022 m. gegužės 1 d. atšaukus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje.

Komisijos pirmininkas Savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Žvinys pirmiausiai pakvietė civilinės saugos specialistą Danių Židonį apžvelgti praėjusius metus. Siekiant suvaldyti COVID-19 ligos plitimą 2021 m. buvo sušaukti 8 Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdžiai. Gavus iš Sveikatos apsaugos ministerijos ekstremalių sveikatai situacijų centro, rėmėjų, per Savivaldybės operacijų centrą rajono gydymo įstaigoms, mobiliam punktui, vakcinavimo centrui, mokymo įstaigoms, seniūnijoms buvo paskirstyta  per 2000 respiratorių, 1200 medicininių kaukių, 100 apsauginių kostiumų, 185 l dezinfekcinio skysčio, įvairūs kiekiai vienkartinių pirštinių, antbačių, kepuraičių. Organizuotas gyventojų skiepijimas, pavėžėjimas į mobilųjį punktą ir sveikatos įstaigas, nuolat visuomenei buvo teikta informacija apie sergamumo situaciją mieste ir seniūnijose. Civilinės saugos akiratyje taip pat buvo paukščių gripo atvejis, gaisras kultūros paveldo objekte, 6 kartus rasti sprogmenys, 4 žmonių skendimo atvejai. Surengti 3 civilinės saugos patikrinimai įstaigose, 2 pratybos, kurių metu konstatuotas geras pasirengimas. Komisijos posėdyje pritarta Molėtų rajono savivaldybės ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimo ataskaitai. Nuo 2022 m. gegužės 1 d. Vyriausybei atšaukus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją dėl koronaviruso (COVID-19), Komisija nurodė Savivaldybėje esančioms įstaigoms, ūkio subjektams, kuriems privaloma rengti ekstremaliųjų situacijų valdymo planus, rengti įstaigų, ūkio subjektų civilinės saugos pratybas ir darbuotojų civilinės saugos mokymus įprasta tvarka.

Svarstant pasirengimą galimai avarijai Astravo atominėje elektrinėje, konstatuota, kad dalis gyventojų dar nepasiėmė nemokamai dalinamų jodo preparatų, kuriuos reikėtų vartoti avarijos atveju, kai tai nurodytų Sveikatos apsaugos ministerija. Savivaldybės administracijos Viešųjų ryšių ir informatikos skyriui pavesta periodiškai informuoti gyventojus dėl stabiliojo jodo preparatų atsiėmimo iš nustatytų vietų. Svarstytos galimybės jodo preparatų rezervą turėti ugdymo įstaigose. Savivaldybė gavo tikslinių lėšų stiprinti pasirengimą galimai avarijai Baltarusijos atominėje elektrinėje, už jas bus perkama įvairios civilinės saugos paskirties įrangos.

Svarstant gyventojų švietimo civilinės saugos klausimais temą, buvo siūlyta rengti tikslinius renginius, taip pat apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms daugiau kalbėti policijos, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų susitikimuose su bendruomene, ugdymo įstaigose, viešų renginių mieste ir seniūnijose metu, pristatant ir demonstruojant būtiniausių priemonių kuprines, civilinei saugai skirtą interneto svetainę LT72.lt, kurioje skelbiama nuolat atnaujinama ir aktuali informacija. Civilinės saugos specialistui ir Molėtų priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai pavesta parengti Savivaldybės gyventojų informavimo civilinės saugos klausimais veiklų grafiką.

Savivaldybės gydytoja Miglė Bareikytė informavo, kas Molėtų rajone keičiasi, nuo 2022 m. gegužės 1 d. atšaukus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje. Testavimas ir vakcinacijos procesai išliks, šios paslaugos persikels į gydymo įstaigas, testavimas nebebus vykdomas mobiliuosiuose punktuose, todėl nebeliks ir pavėžėjimo paslaugos. Tyrimai diagnozės patvirtinimui (greitasis SARS-CoV-2 antigeno testas) bus atliekami registruojantis pas savo šeimos gydytoją ir  šeimos gydytojo sprendimu tik asmenims, turintiems ūminei kvėpavimo takų infekcijai arba gripui būdingus simptomus.  Registracija vakcinacijai toliau vyks per ESVIS internetu, taip pat kreipiantis tiesiogiai į asmens sveikatos priežiūros įstaigą (nebeliks galimybės registruotis skambinant Karštąja koronaviruso linija 1808). Periodinis testavimas ugdymo įstaigose savikontrolės testais ir aplinkos paviršių tyrimai nebebus vykdomi. Visuomenės sveikatos specialistai, dirbantys ugdymo įstaigose, bus aprūpinti savikontrolės testais, kuriuos galės atlikti individualiai, pagal poreikį.

Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje dalyvavo rajono vadovai, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos, Policijos komisariato atstovai, Savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo, Finansų, Socialinės paramos skyrių vedėjai ir specialistai, savivaldybės gydytoja, civilinės saugos specialistas.Paskutinis atnaujinimas: 2022-04-30 21:43:56