title

Finansavimo galimybės

 

2020 m. birželio 23 d. vyko Molėtų rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų vertinimo komisijos posėdis.  Jaunimo iniciatyvoms 2020 m. biudžete skirta 2000 Eur. Komisija numatė lėšas paskirstyti vienodai, po 1000 Eur.  2020 metų trečiam ir ketvirtam ketvirčiams.

Iniciatyvos buvo puikiai pristatytos iniciatyvų autorių, ir visi pristatymai įvertinti maksimaliais balais.

Komisija vertinant paraiškas ypač akcentavo paraiškos prioritetus, kitų narių įtraukimą į iniciatyvą, masiškumą.

Atsižvelgiant į turimą lėšų sumą trečiam ketvirčiui, nutarta daugiausiai balų surinkusias paraiškas finansuoti 100 proc., mažiausiai-nefinansuoti, surinkusias mažiau balų - proporcingai mažinti lėšas.

Įstaigos, kurioms suteiktas finansavimas pagal 2020 m. I-ojo kvietimo iniciatyvoms finansuoti:.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Balai

Skirta suma Eur.

VO Dapkūniškių bendruomenės centras

Sportuok, judėk su gegužine

10

300

Molėtų rajono švietimo pagalbos tarnyba

Sporto diena

10

300

Molėtų kultūros centras

Aktyvus Molėtų jaunimas

9

250

Molėtų rajono literatų brolija

Literatūrinis atžalynas

8

150

Iš viso:

1000

 


 Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-15 17:00:17