title

Finansinių ataskaitų rinkiniai

1. Administracijos finansinės ataskaitos

 2021 m.2020 m.  2019 m.
Metų ataskaitų rinkinysaiškinamasis raštas
III ketv. ataskaitų rinkinysaiškinamasis raštas
II ketv. ataskaitų rinkinysaiškinamasis raštas
I ketv. ataskaitų rinkinysaiškinamasis raštas

Metų ataskaitų rinkinysaiškinamasis raštas
III ketv. ataskaitų rinkinysaiškinamasis raštas
II ketv. ataskaitų rinkinysaiškinamasis raštas
I ketv. ataskaitų rinkinysaiškinamasis raštas

Metų ataskaitų rinkinysAiškinamasis raštas
III ketvirčio ataskaitų rinkinys
II ketvirčio ataskaitų rinkinys
I ketvirčio ataskaitų rinkinys

2. Kontrolės ir audito tarnyba 

3. Iždo ataskaitos

 2021 m.2020 m. 2019 m.
metų finansinės ataskaitos
III ketvirčio finansinės ataskaitos
II ketvirčio finansinės ataskaitos
I ketvirčio finansinės ataskaitos
metų finansinės ataskaitos
III ketvirčio
 finansinės ataskaitos
II ketvirčio
 finansinės ataskaitos
I ketvirčio  
finansinės ataskaitos
metų finansinės ataskaitos
III ketvirčio
 finansinės ataskaitos
II ketvirčio
 finansinės ataskaitos
I ketvirčio  
finansinės ataskaitos

4. Konsoliduotos ataskaitos

 5. Reprezentacijos išlaidos

2019 metų reprezentacijos išlaidos

 

 

 Paskutinis atnaujinimas: 2022-04-04 16:42:51