title

Finansinių ataskaitų rinkiniai

1. Administracijos finansinės ataskaitos

 2018 m. 2017 m. 2016 m.
metų: Ataskaitų rinkinysAiškinamasis raštasmetų: Ataskaitų rinkinysAiškinamasis raštasI ketv.: Ataskaitų rinkinysAiškinamasis raštasmetų: Ataskaitų rinkinys; Aiškinamasis raštas

2. Kontrolės ir audito tarnyba

3. Iždo ataskaitos

2019 m. 2018 m. 2017 m.
metų finansinės ataskaitos
III ketvirčio
 finansinės ataskaitos
II ketvirčio
 finansinės ataskaitos
I ketvirčio  
finansinės ataskaitos
metų finansinės ataskaitos
III ketvirčio finansinės ataskaitos
II ketvirčio finansinės ataskaitos
I ketvirčio finansinės ataskaitos
metų finansinė ataskaita
III ketvirčio finansinės ataskaitos
II ketvirčio finansinės ataskaitos
I ketvirčio finansinės ataskaitos

4. Konsoliduotos ataskaitos
Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-07 21:11:10

Mūsų darbai