title

Finansinių ataskaitų rinkiniai

1. Administracijos finansinės ataskaitos

2019 m.  2018 m. 2017 m.

Metų ataskaitų rinkinysAiškinamasis raštas
III ketvirčio ataskaitų rinkinys
II ketvirčio ataskaitų rinkinys
I ketvirčio ataskaitų rinkinys

metų: Ataskaitų rinkinysAiškinamasis raštasmetų: Ataskaitų rinkinysAiškinamasis raštasI ketv.: Ataskaitų rinkinysAiškinamasis raštas

2. Kontrolės ir audito tarnyba 

3. Iždo ataskaitos

2020 m. 2019 m. 2018 m.
metų finansinės ataskaitos
III ketvirčio
 finansinės ataskaitos
II ketvirčio
 finansinės ataskaitos
I ketvirčio  
finansinės ataskaitos
metų finansinės ataskaitos
III ketvirčio
 finansinės ataskaitos
II ketvirčio
 finansinės ataskaitos
I ketvirčio  
finansinės ataskaitos
metų finansinės ataskaitos
III ketvirčio finansinės ataskaitos
II ketvirčio finansinės ataskaitos
I ketvirčio finansinės ataskaitos

4. Konsoliduotos ataskaitos

 5. Reprezentacijos išlaidos

2019 metų reprezentacijos išlaidos

 

 

 Paskutinis atnaujinimas: 2020-05-20 11:38:17
Visos aktualijos