title

B78_29 Naujagimio gimimo registravimas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

NAUJAGIMIO GIMIMO REGISTRAVIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012-10-12 Nr. B78-29

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Naujagimio gimimo registravimas

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga apima gimimo įrašo surašymą, gimimo liudijimo išdavimą.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII- 1864
  2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr. VIII- 1524
  3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2008-02-01 Nr. X-1444
  4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I- 533
  5. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas, 2012-12-02 Nr. XI- 1196
  6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-07-22 įsakymas Nr. 1 R-294 „Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1 R-160 „Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
  7. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro2011 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. 1 R-78“ Dėl teisingumo ministro2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1 R-160 „ Dėl civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
  8. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N- 2 (87)“ Dėl moterų pavardžių darymo“

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Tėvų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.

2. Sveikatos priežiūros įstaigos arba gydytojų konsultacinės komisijos išduotas pažymėjimas, kuriuo patvirtintas vaiko gimimo faktas ir laikas.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Jei vaikas gimė išsituokusiai motinai- ištuokos liudijimas, našlei- buvusio sutuoktinio mirties liudijimas.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė Vida Bertulienė, el. paštas v.bertuliene@moletai.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Pagalienė, el. paštas j.pagaliene@moletai.lt

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 d.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga nemokama

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 

11.

Paslaugos teikimo schemaJūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra