title

Į jubiliejinę dainų šventę išlydėta 17 geriausių Molėtų rajono kolektyvų

 

Šią savaitę Vilniuje vyksta itin vertingas kultūrinis ir visuomeninis reiškinys pasaulinės kultūros kontekste - jubiliejinė, dvidešimtoji, 2018 m. dainų šventė, skiriama Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti „Vardan tos..."

Dainų šventėje, kurioje dalyvaus daugiau kaip 36000 dalyvių iš Lietuvos bei pasaulio, Molėtams atstovaus 17 kolektyvų, t. y. beveik 300 dalyvių. Labai prasminga, kad ir Molėtų krašto žmonės, meno vadovai, kultūros mylėtojai, savivaldybės vadovai svariai prisideda puoselėjant šį reiškinį. Praėjusį penktadienį bibliotekos konferencijų salėje įvyko dainų šventės dalyvių palydėtuvės.

Molėtų rajono savivaldybės meras Stasys Žvinys ir administracijos direktorius Saulius Jauneika Dainų šventėje dalyvausiančių meno kolektyvų vadovams ir kolektyvams palinkėjo sėkmės ir pasidžiaugė atkakliu kultūros atstovų darbu. Meno kolektyvų vadovai džiaugėsi šventine nuotaika, tačiau patvirtino, kad šiai šventei visada ruošiasi labai aktyviai ir atsakingai.

  
  

 

Dainų šventėje dalyvaus: jaunimo šokių grupė ,,Alanta", jaunučių ir jaunių šokių grupė „Molėtukas" (vadovė A. Ališkevičiūtė); mišrus vokalinis ansamblis ,,A Cappella" (vadovė V. Zutkuvienė); kanklių ansamblis ,,Žaižara" (vadovė L. Colkienė); ,,Aukštaitijos armonikieriai" (vadovas K. Kuzmickas); folkloro ansamblis „Malkesta" (vadovė A. Kibickienė); Suginčių krašto kapela (vadovas J. Veršelis); Videniškių krašto muzikantai (vadovė R. Paurienė); Luokesos krašto kapela (vadovė V. Umbrasienė); sutartinių giedotojų grupė „Alsūnė" (vadovė R. Pelakauskienė); kapela „Molėtai" (vadovas (K. Tučinskas); vaikų kapela „Siesartėlė" (vadovas V. Deksnys"); Molėtų menų mokyklos choras (vadovė V. Zutkuvienė);  Molėtų gimnazijos choras (vadovė R. Vekerotienė); Molėtų menų mokyklos orkestras (vadovas A. Bulka); lėlių teatras „Rudnosiukas" (vadovė L. Grigelevičienė) ir teatro studija „Remarka" (vadovė J. Žalalienė).

 „Vardan tos..." yra Lietuvos valstybės himno - „Tautiškos giesmės" frazė. Ši giesmė tapo šventės idėjų pagrindu, visų jos renginių jungtimi. Pagarba Tėvynei, jos praeičiai, ją kūrusiems ir tebekuriantiems žmonėms, tiesos, šviesos, doros siekimas, kvietimas santarvei, vienybei, prasmingo būdo gyventi ir dirbti ne dėl asmeninės, bet dėl Lietuvos gerovės teigimas - pamatinės giesmės vertybės, kurios menine kalba bus permąstomos ir aktualizuojamos šventėje.Paskutinis atnaujinimas: 2018-07-03 10:52:44