title

B78_07 Išmoka kario vaikui

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

IŠMOKOS PRIVALOMOSIOS TARNYBOS KARIO VAIKUI SKYRIMO IR MOKĖJIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012-10-04 Nr. B78-7

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui skyrimas ir mokėjimas
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas
Kiekvienam privalomosios tarnybos kario vaikui jo tėvo tarnybos laikotarpiu skiriama 1,5 bazinės socialinės išmokosdydžio išmoka per mėnesį.
Išmoka mokama vaiko motinai.
Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai, paštu arba per įgaliotą asmenį.
Jei prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas (Žin., 1994, Nr. 89-1706; 2004, Nr. 88-3208);
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas išmokai gauti.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas).
3. Karinio vieneto, kuriame privalomosios pradinės tarnybos karys atlieka tarnybą, išduota pažyma apie atliekamą privalomąją pradinę karo tarnybą.
4. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris.
5. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
1. Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4 A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
2. Karinio vieneto, kuriame tarnauja – pažyma apie atliekamą privalomąją pradinę karo tarnybą
6. Administracinės paslaugos teikėjas Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Vida Grainienė, 112 kab., tel. (8 383) 54 753, el. p.  v.grainiene@moletai.lt
7. Administracinės paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja Genovaitė Gribauskienė, 103 kab., tel. (8 383) 54 792, el. p.  g.gribauskiene@moletai.lt
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Sprendimas dėl išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai.
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo išmokai gauti SP-3 (A) forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986; 2011, Nr. 164-7829).
11. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui skyrimo ir mokėjimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas paskelbtas www.moletai.lt
12. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į Molėtų rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 4 punkte.
Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui skiriama ir mokama, nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, bet ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.
Jei vaiką auginanti motina nėra nuolatinė Lietuvos Respublikos gyventoja, išmoka mokama vaiko tėvui.
13.


Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-28 08:15:14
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra