title

Informacija apie priemonių vykdymą 2016 I-II

Informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų Molėtų rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginiame veiklos plane, vykdymą per 2016 m. I ir II pusmečius

Programos pavadinimas - Valdymo programa (02)
Programos tikslas - Kurti savivaldybės valdymo sistemą, patogią gyventojui ir palankią aplinką verslo kūrimuisi (01)
Uždaviniai:
-
Diegti Savivaldybės administracijoje modernias informacines sistemas ir tobulinti elektroninių paslaugų teikimą. (02)
- Tobulinti savivaldybės administracijos paslaugų teikimą, taikant pažangius vadybos principus. (03)

Priemonės Produkto kriterijus Produkto kriterijaus planas 2016 metams Atsakingas priemonės koordinatorius Vykdymas
1. Elektroninėje erdvėje teikiamos administracinės paslaugos. 01/02/02 Paslaugų skaičius 40 Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius Užtikrinant projekto ,,Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ tęstinumą ir 40 elektroninių paslaugų teikimą, mažinama administracinė našta paslaugos gavėjui (klientui nebereikia gaišti eilėje nenustatytą laiką). Taip pat Architektūros ir teritorijų planavimo, Socialinės paramos, Viešųjų ryšių ir informatikos skyriai teikia ir kitas paslaugas elektroniniu būdų . Iš viso 62 administracinės paslaugos yra teikiamos elektroninėje erdvėje.
Numatytas produkto kriterijaus  planinis dydis (rodiklis) įvykdytas.
2. Valstybės registrų duomenų naudojimas administracinėms paslaugoms teikti. 01/02/02 Valstybės registrų skaičius. 11 Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius Mažinant administracinę naštą, numatoma administracinėms paslaugoms naudoti valstybės registrų duomenis, neprašant jų teikti pačių klientų ir taip taupant jų laiką. Administracinėms paslaugoms teikti naudojama 16 valstybės registrų.
Numatytas produkto kriterijaus  planinis dydis (rodiklis) įvykdytas.
3. Skilties ,,Administracinės naštos mažinimas“ interneto svetainėje www.moletai.lt parengimas ir informacijos apie savivaldybės veiklą mažinant administracinę naštą viešinimas joje. 01/02/03 Parengta skiltis interneto svetainėje. 1 Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius Skiltis parengta. Skelbiama ir reguliariai atnaujinama joje privalanti būti informacija Numatytas produkto kriterijaus  planinis dydis (rodiklis) įvykdytas.
4. Parengti arba modifikuoti (prireikus) visų administracinių paslaugų elektronines prašymų formas ir užtikrinti jų viešą prieinamumą. 01/03/03 Parengtos arba atnaujintos elektroninės prašymų formos (proc.) 40 % Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius 100 % yra parengtos elektroninės prašymų formos. 15 (iš 108) atnaujinta.
Produkto kriterijaus planinis dydis (rodiklis) įvykdytas.
5. Savivaldybės tarybos ir savivaldybės administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų, teisės aktų projektų, kuriuose numatyti informaciniai įpareigojimai asmeniui, analizės vykdymas. 01/03/04 Analizuojamų teisės aktų dalis (proc.) 100% Bendrasis skyrius 100 % rengiant teisės aktų projektus analizuojama, kad nebūtų reglamentuojami pertekliniai informaciniai įpareigojimai. Savivaldybės administracijos skyriai ir filialai (seniūnijos) pateikė informaciją, kad buvo išanalizuoti ir jau priimti teisės aktai, kad juose nebūtų likę perteklinių reikalavimų.
Produkto kriterijaus planinis dydis (rodiklis) įvykdytas.
6. Siekiant kvalifikuotai ir tinkamai vykdyti administracinės naštos mažinimą, didinti savivaldybės darbuotojų administracinius gebėjimus tobulinant jų kvalifikaciją šioje veiklos srityje. 01/03/05 Apmokytų administracijos darbuotojų dalis 40% Bendrasis skyrius 1 Turto skyriaus darbuotojas  dalyvavo mokymuose kaip tinkamai vykdyti administracinės naštos mažinimo priemones (mokymų organizatorius – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija), 70 darbuotojų apmokyti dirbti el. dokumentų valdymo sistema ,,WebPartner“, 50 darbuotojų dalyvavo dokumentų valdymo mokymuose, 11 Savivaldybės administracijos seniūnijų darbuotojų apmokyti dirbti SPIS (Socialinės paramos informacinė sistema) programa . Savivaldybės administracijoje dirbo 101 darbuotojas, apmokytų dalis sudarė 80,2 % . Produkto kriterijaus planinis dydis (rodiklis) įvykdytas.


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra