title

Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos

Jaunimo reikalų koordinatorė Vilma Mečiukonienė

Tel.: (8 383) 40056
Mob. tel.: +370 698 38826
El. paštas: vilma.meciukoniene@moletai.lt
Adresas. Vilniaus g. 44, LT-33140, Molėtai  410 kab.

Skatinant bendradarbiavimą prašome informuoti apie esančias ar naujai įsteigtas Molėtų rajono jaunimo organizacijas, su jaunimu dirbančias organizacijas ir neformalias jaunimo grupes telefonu +370698 38826 arba el. paštu vilma.meciukoniene@moletai.lt

Prašome nurodyti:

  • organizacijos pavadinimą,
  • organizacijos adresą,
  • vadovo vardą, pavardę,
  • •telefono numerį, el. pašto adresą, interneto svetainės adresą, facebook puslapio profilį, veiklos sritį.

 JAUNIMO ORGANIZACIJOS 

(įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įregistruota asociacija, kurioje ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės ir (ar) į kurią įeina ne mažiau kaip 2/3 asociacijų, kurių kiekvienos ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės)

Klubas „Jaunimo brizas"
Pirmininkas Andrius Šironas
andrius@sironija.lt

Molėtų vaikų ir jaunimo pilietinio ir tautinio ugdymo klubas „Mes gimnazistai"
Pirmininkė Jolanta Liubeckaitė
jolantagimn@gmail.com

Šokių ir laisvalaikio studija „Dorada"         
Prezidentė Daiva Gerojimaitė
studija.dorada@gmail.com

Skautų „Kunigaikščių Radvilų draugovė" (asociacijos "Lietuvos skautija" padalinys)
Jolita Kuncevičienė, vadovė
joolika.k@gmail.com

Polkutė, asociacija
Pirmininkė Barbora Aid
jolantadra@gmail.com

 Meninio ugdymo asociacija „Meno sodas"
Pirmininkė Rima Kazlauskienė
viotetau.vlt@gmail.com

SU JAUNIMU DIRBANČIOS ORGANIZACIJOS

(viešasis juridinis asmuo, kurio vienas iš tikslų yra į jaunimą orientuota ir jaunimo poreikius tenkinanti veikla)

Molėtų menų mokykla
Direktorė Violeta Urbanavičienė
 moletumm@hotmail.com

 Molėtų kultūros centras
Direktorė Inga Narušienė
inganarus@gmail.com

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba
Direktorė Alma Vidžiūnienė
a.vidziuniene@spt.moletai.lt

Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras
Direktorius Mindaugas Kildišius
sportas@moletai.lt , sc.direktorius@gmail.com

Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
L.e.direktorės pareigas Nijolė Stančikienė
direktore@moletai.rvb.lt

VšĮ Universalus daugiafunkcis centras „Kaimynystės namai"
Vadovė Vilija Budrionienė
kaimynystesnamai@gmail.com

 Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras
Dalia Kalabuckienė, atsakinga už projektus
kalabuckiene@gmail.com

VšĮ „Teatriukas"
Direktorė Dalia Mikoliūnaitė dalia@teatriukas.lt

Molėtų rajono literatų brolija
Vadovė, Nijole Stančikienė
biblioteka@moletai.rvb.lt

 Sporto klubas „Molėtai"
Lina Umbrasaitė, pirmininkė
musyciookas@gmail.com

 Ištvermės sporto šakų ir turizmo mėgėjų klubas „Ok Klajūnas"
Laurynas Braškus, pirmininkas, Audrius
Kraujalis - sporto renginių vadovas
info@klajunas.lt

Giedraičių šaulių būrys
Vadas Marius Čereška
m.cereska@gmail.com

 Domino šokių studija
Pirmininkė Diana Dranseikienė
dominostudija@gmail.com

 Klubas „Kops"
Pirmininkė Alfreda Petrauskiene
Alfreda.petrauskiene@gmail.com

Alantos vaikų dienos centras „Daigelis"
Ramunė Gecevičienė
alantosbendruomene@gmail.com

NEFORMALIOS JAUNIMO GRUPĖS

(įstatymų tvarka neįregistruota, savanoriškai susibūrusi visuomeninė grupė, kurioje ne mažiau kaip 2/3 narių sudaro jauni žmonės ir kuri vykdo veiklą, projektus, organizuoja renginius, groja, dainuoja, šoka, sportuoja ir kt. bei gali priklausyti bendruomenės centrams, organizacijoms)

Bekupės BC jaunieji savanoriai
Koordinuoja bendruomenės centro pirmininkė Renata Kildišienė
renatakildisiene.32@gmail.com

Joniškio MDC neformali  krepšinio grupė
Koordinuoja Artur Mastianica

Dapkūniškių bendruomenės centro neformali jaunimo grupė
Koordinuoja Deimantė Kildišienė
deikka1993@gmail.com

Teatro studija „Remarka"
Koordinuoja režisierė Jolanta Žalalienė
https://www.facebook.com/pg/teatrostudijaremarka/about/?ref=page_internal 

LMS MOLĖTŲ RAJONO MOKINIŲ TARYBA
Pirmininkė Gintarė Žukauskaitė, Molėtų gimnazija, el.p. gintare.zukauskaite1221@gmail.com
Pirmininkės sekretorė Fausta Keinaitė, Molėtų gimnazija, el.p. faustake@gmail.com

MOLĖTŲ RAJONO MOKINIŲ SAVIVALDOS

Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos mokinių savivalda
Adresas: Širvintų g. 16, Giedraičiai
Pirmininkė  Justina Kanopkaitė, el. paštas
El.p. justinakanopkaite@gmail.com
Koordinuojanti mokytoja Violeta Jakutienė
El.p. v.jakutiene@gmail.com
Facebook: Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija

Molėtų progimnazijos mokinių savivalda
Adresas Jaunimo g. 1
Pirmininkė Milda Baronaitė
El.p. b.mildute@gmail.com
Koordinuojanti mokytoja Aušra Minkevičienė
El.p. rasautau10@gmail.com
Facebook: Molėtų progimnazija

Molėtų gimnazijos mokinių savivalda
Adresas: Jaunimo g. 5
Pirmininkė Viltautė Valeikaitė
El.p. viltaute.valeikaite@gmail.com
Koordinuojanti mokytoja Valerija Mateikienė
El.p. mateikienev@gmail.com
Facebook: Molėtų gimnazija

Suginčių pagrindinės mokyklos mokinių savivalda
Adresas: Taikos g. 22, Suginčių k.
Pirmininkė Giedrė Petrauskaitė
el. p. giedrep06@gmail.com
Koordinuojanti mokytoja Zita Žvinienė
el. p.  zita.zviniene@gmail.com
Facebook: Suginčių pagrindinės mokyklos mokinių taryba

Molėtų r. Alantos gimnazijos mokinių savivalda
Adresas: A. Kraujelio g. 3, Alanta
Pirmininkė Gabrielė Gecevičiūtė 

El.p. gabriele.geceviciute8@gmail.com

Koordinuojanti mokytoja Dalia Skebienė
El.p. d.skebiene@gmail.com
Facebook: Alantos Gimnazija - Mokykla

Alantos technologijos ir verslo mokyklos mokinių savivalda
Adresas: Technikumo g. 2, Alantos mstl.
Pirmininkas - Drąsius Jonas Ragažinskas
El.p. suvalkas123456789@gmail.com
Koordinuojanti mokytoja Arūnė Vitonytė
El.p. gimnazijossk@alantostvm.lt
Facebook: Alantos technologijos ir verslo mokykla


 Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-05 13:56:22