title

Kaip savivaldybė atitinka Europos Tarybos patvirtintus gero valdymo principus (Kviečiame dalyvauti apklausoje)

 

Gerbiami rajono gyventojai,

Molėtų savivaldybė dalyvauja projekte "Gerojo valdymo principų diegimas Lietuvoje".

Siekdami  sužinoti Jūsų nuomonę apie  savivaldybės atitikimą 12 Gerojo valdymo principų, nustatytų Europos Tarybos strateginiuose dokumentuose, savivaldybės politiką, sprendimų priėmimą bei jos teikiamas viešąsias paslaugas, kviečiame dalyvauti apklausoje. Dalyvavimas šioje apklausoje yra savanoriškas, o visa jūsų pateikta informacija bus anonimiška, nebus įmanoma nustatyti individualių atsakymų.

Apklausos anketą prašome pildyti čia: https://bit.ly/3iRS4hL

Apklausa vyks iki spalio 20 d.

12 gerojo valdymo principų, kuriuos patvirtino Europos taryba, yra: Dalyvavimas, atstovavimas, sąžiningas rinkimų organizavimas; Reagavimas; Veiksmingumas ir efektyvumas; Atvirumas ir skaidrumas; Teisėtumas; Etiškas elgesys; Kompetencijos ir gebėjimai; Inovacijos ir atvirumas pokyčiams; Patvarumas ir ilgalaikė orientacija; Stabilus finansų valdymas; Žmogaus teisės, kultūrinė įvairovė ir socialinė sanglauda; Atskaitomybė.

Plačiau apie gerojo valdymo principus: https://bit.ly/32AGYYD  

  

 Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-17 11:01:29