title

Molėtų rajono šeimos gali pasinaudoti kompleksinėmis paslaugomis

Nuo 2017 m. rugpjūčio mėn. Molėtų rajono savivaldybė įgyvendina 08.4.1-ESFA-V-416 veiksmų programos projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumo didinimas Molėtų rajono savivaldybėje“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Projekto tikslas -sudaryti sąlygas Molėtų rajone gyvenančioms šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant jų prieinamumą bei siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusius sunkumus ir krizes.

Projekto partneriai VšĮ Balninkų „Kaimynystės namai“ ir „Skudutiškio akademija“ ir Molėtų socialinės paramos centras sudėtingas situacijas patyrusioms šeimoms siūlo net 16 skirtingo pobūdžio paslaugų. Atsižvelgiant į šeimoje iškilusius sunkumus, šeimai teikiamos kompleksinės paslaugos:

  • Pozityvios tėvystės mokymai: mokymai šeimoms, auginančioms paauglius vaikus; tėvystės ir motinystės gebėjimų ugdymas; individualios konsultacijos globėjams ir įtėviams, įtėvių (globėjų) streso valdymo grupė, šeimos mentorystė, individualios psichologo konsultacijas tėvams, auginantiems vaikus
  • Psichosocialinė pagalba: grupinės terapijos asmenims ir jų šeimos nariams, stiprinant ir skatinant sveiką gyvenimo būdą; meno terapija keičiant žalingą elgesį ir nuostatas;  individualios konsultacijos, patyrusiems emocinių išgyvenimų; šeimos mentorystė; grupinės terapijos paaugliams.
  • Mediacijos paslaugos
  • Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos: šeimų sietyno veikla; šeimos ekonominių gebėjimų ugdymas; šeimos sveikatos mokykla, socialinis ir emocinis ugdymas.
  • Vaikų priežiūros paslaugos (tuo metu kai tėvai dalyvauja vienoje iš projekto veiklų)
  • Asmeninio asistento paslauga - namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui iki 4 valandų per dieną (darbo dienomis) teikiama pagalba, padedanti įgalinti jo savarankiškumą ir užtikrinanti svarbiausias jo gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka).

Projektui finansuoti skirta 226 299,75 eur  Europos Sąjungos (ES) fondų lėšų.

Visos paslaugos šeimoms teikiamos nemokamai

Daugiau informacijos ir išankstinė registracija tel. 8 659 75210, el. paštas paslaugosseimaimoletuose@gmail.com

Visą išsamią informaciją, susijusią su  asmeninio asistento paslaugos gavimu, galite gauti kreipdamiesi į Molėtų socialinės paramos centrą tel. nr. 8 383 51487 arba el. p.: j.burbaite@parama.moletai.lt

 

 
Spausdinimo versija Archyvas

Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra
Atgal