title

Kviečiame susipažinti ir teikti pastabas dėl 2020 biudžeto projekto

 

Vadovaudamasi Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento XII skyriumi ,,Savivaldybės biudžeto projekto rengimas ir tvirtinimas",
Molėtų rajono savivaldybės administracija teikia 2020 m. Molėtų rajono savivaldybės biudžeto projektą gyventojams susipažinti ir teikti pastaboms bei pasiūlymams

Pastabas ir pasiūlymus teikti Finansų skyriaus vedėjai Rūtai Maigienei iki 2020-02-12 el. p. ruta.maigiene@moletai.lt , arba finansai@moletai.lt, tel. (8 383) 54 735.

1. Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos 2020 metams - 20876,8 tūkst. EUR; (1 priedas)

2. Molėtų rajono savivaldybės 2020 m. biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas, išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir patalpų nuomą - 590 tūkst. EUR (2 priedas)

3. 2020 m. Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimai - 22245,2 tūkst. EUR (3 priedas)

4. Molėtų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 2040,2 tūkst. EUR (4 priedas)

5. Molėtų rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto Savivaldybės administracijos asignavimų paskirstymas pagal išlaidų rūšis - 9718,7 tūkst. EUR (5 priedas)

6. Molėtų rajono savivaldybės 2019 metų nepanaudotų pajamų dalis, numatyta trumpalaikiams įsipareigojimams, buvusiems 2019 metų gruodžio 31 dieną, padengti - 30,3 tūkst. EUR (6 priedas)

7. Molėtų rajono savivaldybės 2019 metų tikslinės paskirties likučių paskirstymas - 165,4 tūkst. EUR (7 priedas)

 Paskutinis atnaujinimas: 2020-02-04 13:00:33