title

Kviečiame tapti budinčiais globotojais
 

Kviečiame tapti Budinčiais globotojais

ir įprasminti savo gyvenimą

laikinai priimant į savo namus vaiką, likusį be tėvų globos 

Jau nuo vasario 8 dienos startuoja antroji įvadinių GIMK mokymų grupė. Joje jau net 11 šeimų pareiškė norą globoti be tėvų globos likusius vaikus.

Budintis globotojas - asmuo, kuris savo šeimoje ne ilgiau nei 12 mėnesių laikinai globos nuo 1 iki 3 vaikų,  kol jie sugrįš pas savo tėvus arba atsiras nuolatiniai globėjai ar įvaikintojai. Budintis globotojas užtikrins vaiko saugumą ir jo interesus, suteiks tokias artimiausias šeimos gyvenimui sąlygas, kokių reikia vaiko raidai ir gerovei. Norint tapti budinčiu globotoju, reikia išklausyti globėjų ir įtėvių mokymus (GIMK) ir gauti teigiamą išvadą apie savo tinkamumą tapti budinčiu globotoju.

Globos centras, kurio funkcijas atliks Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, pagal paslaugų teikimo sutartį perduos likusį be tėvų globos ar patiriantį socialinę riziką vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teiks socialines paslaugas ar kitą pagalbą pagal poreikį vaikui, budinčiam globotojui ar vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą.

Asmenys, apsisprendę tapti budinčiais globotojais, pagal sudarytą su Globos centru paslaugų teikimo sutartį gaus užmokestį už darbą globojant vaiką savo namuose, pagalbos pinigus už kiekvieną vaiką, vaiko globos išmoką. Budintis globotojas veiklą vykdys pagal individualios veiklos pažymą.

Vaiko priežiūra budinčio globotojo šeimoje finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų, valstybės biudžeto lėšų, skirtų vaikų globos (rūpybos) išmokoms pagal LR išmokų vaikams įstatymą mokėti.

Laikinas vaiko apgyvendinimas budinčio globotoje šeimoje

Mėnesio atlygis (už faktiškai atliktas paslaugas) iš savivaldybės, EUR/mėn.

Vaiko globos išmoka, skirta vaiko poreikiams tenkinti (už laikotarpį globotojo šeimoje) iš valstybės, EUR/mėn.

Pagalbos pinigai budinčiam globotojui (už laikotarpį, kai gyvena globotinis) iš valstybės, EUR/mėn.

Iš viso: EUR/mėn.

Vaiko laukimo metu (kai šeimoje nėra apgyvendintas vaikas)

400.00

-

-

400.00

Už vieno vaiko priežiūrą

400.00

152.00

152.00

704.00

Už dviejų vaikų priežiūrą

800.00

304.00

304.00

1408.00

Už trijų vaikų priežiūrą

1200.00

456.00

456.00

2112.00

Už vieną iki 1 (vienerių) metų amžiaus arba turintį vidutinį ar sunkų neįgalumo lygį vaiką.

600.00

152.00

152.00

904.00

Už 2 (du) iki 1 (vienerių) metų amžiaus vaikus arba 2 (du) turinčius vidutinį ar sunkų neįgalumo lygį  vaikus.

1200.00

304.00

304.00

1808.00

Globos centras budinčiam globotojui įstatymo nustatyta tvarka organizuos laikinąjį atokvėpį (kasmetines atostogas, ligos ar kt. atvejais) teiks socialinę, psichologinę pagalbą.

Asmenys, norintys tapti budinčiais globotojais, ar iškilus kitiems klausimams apie globos formas ar įvaikinimą kreipkitės į Molėtų VTAS, konsultacijas teikia GIMK mokytojos Ž. Vaidachovičienė ir J. Siminkevičienė Tel. 8-611-40603, 8-682-26611Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-12 13:02:07