title

Kviečiame teikti kandidatus Molėtų rajono garbės piliečio vardui suteikti

 

Garbės piliečio vardas - aukščiausias Molėtų rajono savivaldybės apdovanojimas, kuriuo įvertinami ir pagerbiami Molėtų kraštui nusipelnę asmenys, rajono gyventojai ir kraštiečiai, užsienio šalių piliečiai, savo veikla aktyviai prisidedantys prie Molėtų krašto gerovės.

Jis Savivaldybės tarybos sprendimu suteikiamas už ilgametį Molėtų krašto garsinimą Lietuvoje ir užsienyje savo darbais ir veikla meno, mokslo, švietimo, kultūros, sporto, ekonomikos, politikos, visuomeninėje ar kitose srityse; už ilgalaikę veiklą ar viso gyvenimo nuopelnus kuriant Molėtų rajono gyventojų kultūrinę, ekonominę, socialinę bei dvasinę gerovę; iš Molėtų rajono savivaldybės teritorijos kilusiems asmenims - už nuopelnus Lietuvos Respublikos ar pasaulio bendrijos labui.

Siūlant kandidatus, Molėtų rajono apdovanojimų komisijai teikiamas siūlymas ir kandidato anketa, kurioje aprašoma kandidato biografija, nuopelnai, duomenys apie valstybinius ir kitus ankstesnius apdovanojimus, siūloma apdovanojimo įteikimo data. (anketos forma)

Pasiūlymai priimami Savivaldybės administracijoje iki birželio 1 dienos.

Teisę siūlyti kandidatus suteikti asmeniui garbės piliečio vardą turi Molėtų rajono savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės administracijos direktorius, Molėtų rajono įstaigų ir organizacijų, bendruomenių, veikiančių kultūros, meno, mokslo, sporto ar kitose srityse vadovai bei ne mažesnė kaip 50 rajono gyventojų grupė.

Garbės piliečio vardas suteikiamas per metus ne daugiau kaip vienam asmeniui, bet išskirtiniais atvejais Komisijos siūlymu Taryba gali nuspręsti ir kitaip.

Molėtai didžiuojasi, turėdami 18 garbės piliečių, pastarąjį kartą šis vardas suteiktas 2020 m. Izraelio piliečiui, Molėtų žydų palikuoniui Tzvi Kritzer, už Atminties maršo 2016 m., skirto Molėtų žydų sunaikinimo 1941 m. rugpjūčio 29 d. 75-osioms metinėms paminėti, organizavimą, dokumentinio filmo „Paskutinis rugpjūčio sekmadienis" apie Molėtų žydų žudynes bei Molėtuose įvykusį susitaikymo maršą sukūrimą ir padovanojimą Molėtų krašto muziejui, 2016 m. pastatytą ir atidengtą paminklą Molėtų holokausto aukoms.

Molėtų rajono garbės piliečio vardo teikimo nuostatai Paskutinis atnaujinimas: 2021-05-06 16:31:20