title

Kviečiame teikti siūlymus dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano pakeitimų

Šiuo metu rengiami 2018-2024 m. Molėtų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano pakeitimai. Kviečiame su jais susipažinti ir pateikti pasiūlymus iki gruodžio 11 d. el. p. savivaldybe@moletai.lt .

Siūlomi tokie pakeitimai:

  1. Patikslinta rajono vizija:
    Molėtų rajonas - tai viena patraukliausių įveiklinto unikalaus gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio ir darnaus turizmo kurortinių teritorijų Lietuvoje. Tai puikių galimybių kraštas saugiam gyvenimui, mokymuisi, darbui, tausojančio aplinką verslo plėtrai, kūrybinėms iniciatyvoms ir net žvaigždžių pažinimui. Tai pilietiškos, besimokančios ir sveikos bendruomenės namai.
  2. Patikslinta prioritetų, tikslų ir uždavinių lentelė;
  3. Atsisakoma priemonių detalizavimo. Priemonės tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti bus numatomos žemesnio lygmens planavimo dokumentuose - savivaldybės strateginiame veiklos plane.
  4. Naujai įtraukiamas Molėtų rajono savivaldybės prioritetinių veiklos sričių rodiklių sąrašas.

Atsisiųskite išsamius pakeitimus Paskutinis atnaujinimas: 2020-12-03 14:31:26