title

* Skelbiamas neįgaliųjų integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų konkursas

DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTŲ PARAIŠKAS

2019 m. spalio 4 d.

Molėtų rajono savivaldybės administracija skelbia Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2020 metais atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatais (toliau – Nuostatai).

Paraiškos teikiamos nuo 2019 m. spalio 5 d. iki 2019 m. lapkričio 5 d.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu ir pateikta tiesiogiai pareiškėjo ar jo įgalioto atstovo, tiesiogiai Molėtų rajono savivaldybės administracijai, registruotu paštu ar per pašto kurjerį adresu Vilniaus g. 44, 33140 Molėtai. Jei paraiška pateikiama paštu ar per pašto kurjerį,  pašto žymeklyje nurodyta išsiuntimo data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip 2019 m. lapkričio 5 d. Paraiškos, pateiktos po numatyto termino ar pateiktos kitais būdais (faksu, el. paštu ar kitais adresais) nevertinamos.

Pareiškėjas kartu su paraiška, kurią sudaro užpildyta paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas) ir projekto sąmata (Nuostatų 2 priedas), privalo pateikti Nuostatų 17 punkte nurodytus lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 15 punkte) arba jų kopijas.

Projektams įgyvendinti planuojama skirti lėšų suma – 2600 (du tūkstančiai šeši šimtai) eurų.

Projekto paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas)

Projekto išlaidų sąmatos forma (Nuostatų 2 priedas)

Deklaracijos forma (Nuostatų 5 priedas)

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Molėtų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Gintautas Matkevičius (tel. 8 383 54732, el. paštas gintautas.matkevicius@moletai.lt ).

Jam nesant konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia  Molėtų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriaus vyr. specialistas Vytautas Kralikevičius (tel. 8 383 54733, el. paštas vytautas.kralikevičius@moletai.lt ).

Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 17 val.,  penktadieniais nuo 8 val. iki 15:45 val., pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12:45 val.

Spausdinimo versija Archyvas

Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra
Atgal