title

* Iki gegužės 17 priimamos paraiškos vaikų vasaros poilsio programų konkursui

Molėtų rajono savivaldybė organizuoja Molėtų rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų vaikų vasaros poilsiui organizuoti konkursą, kurio tikslas – plėtoti vaikų ir jaunimo, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, socializacijos galimybes per mokinių vasaros atostogas. Poilsį padaryti prieinamesnį didesniam vaikų skaičiui, užtikrinti socialiai remiamų, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, socialinės rizikos šeimų vaikų ir socialiai pažeidžiamų vaikų dalyvavimą, kurti saugią ugdymo(si) ir poilsio aplinką, sudarant sąlygas vaikams plėtoti socialinę kompetenciją, kūrybiškumą ir iniciatyvą, tenkinti vaikų pažinimo, ugdymo(si) bei saviraiškos poreikius įvairiomis prasmingomis ir patraukliomis veiklomis.

Programų teikėjai ir vykdytojai gali būti Savivaldybėje registruoti juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie: turi teisę vykdyti švietimo, vaikų poilsio stovyklų veiklą; turi asmenis pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą galinčius kompetentingai dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytojais (pedagogais); turi Programai kokybiškai įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą ir ugdymo(si) priemones; užtikrina vaikui, pedagogui ir kitiems darbuotojams, įgyvendinantiems Programą, saugią ir sveiką ugdymo(si) bei darbo aplinką teisės aktų nustatyta tvarka.

Programų teikėjai turi užpildyti Molėtų rajono savivaldybės vaikų socializacijos projektų vaikų vasaros poilsiui organizuoti konkursui paraiškos formą ir pateikti iki 2019 m. gegužės 17 d. Molėtų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriui (Vilniaus g. 44, Molėtai, IV aukštas, 411 kabinetas), arba elektroniniu būdu (nuskenuoti dokumentai siunčiami adresu  a.jurksaitis@moletai.lt ).

Paraiškos forma 

Molėtų rajono savivaldybės vaikų socializacijos projektų vaikų vasaros poilsiui organizuoti konkurso organizavimo tvarkos aprašas

 

Spausdinimo versija Archyvas

Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra
Atgal