title

* Darbdavių atranka dalyvauti 2019 užimtumo programoje (iki balandžio 26)

Molėtų rajono savivaldybė skelbia darbdavių, pageidaujančių dalyvauti 2019 m. užimtumo didinimo programoje, atranką

2019 metais planuojama įdarbinti 65 darbo ieškančius asmenis. Vidutinė darbų trukmė – 2 mėnesiai.

Programos tikslai: padėti sunkiai integruojantiems į darbo rinką bedarbiams įsidarbinti ir užsidirbti pragyvenimui būtinas lėšas, mažinti socialinę atskirtį tarp bendruomenės narių, atnaujinti bedarbių darbinius įgūdžius, padidinti bedarbių galimybes susirasti nuolatinį darbą, didinti Molėtų rajono gyventojų užimtumą. 

Organizuojami darbai teikiantys socialinę naudą vietos bendruomenei, skirti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą pagal Molėtų rajono savivaldybės tarybos patvirtintą  darbų sąrašą:

  1. Teritorijos tvarkymo darbai (šiukšlių rinkimas, šienavimas, sniego valymas, autobusų stotelių priežiūra, gėlynų priežiūra, miško pakraščių tvarkymas);
  2. Socialinės bei visuomeninės paskirties objektų kvalifikacijos nereikalaujantys pagalbiniai statybos ir remonto darbai;
  3. Istorijos ir kultūros paveldo, kapinių, parkų, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų tvarkymo pagalbiniai darbai;
  4. Pagalbiniai darbai teikiant socialines laikino pobūdžio paslaugas asmenims su sunkia negalia ir vienišiems pagyvenusiems arba neįgaliems asmenis.

Paraiškos dalyvauti užimtumo programos vykdymo darbdavių atrankoje su pasiūlymais užklijuotuose ir užantspauduotuose vokuose pateikiami Molėtų rajono savivaldybės administracijos priimamajame (202 kab.) iki 2019 m. balandžio 26 d. 10 val. adresu: Vilniaus g. 44, Molėtai.

Užklijuotame ir užantspauduotame voke turi būti pateikta:

  1. Užpildyta nustatytos formos paraiška
  2. Darbų vykdymo ir darbo užmokesčiui skirtų lėšų sąmata
  3. Įmonės ar įstaigos registravimo pažymėjimo kopija.
  4. Darbdavio darbų saugos pažymėjimo kopija.
  5. Darbdavio įsipareigojimas papildomai įdarbinti asmenis

Vokai su pasiūlymais bus atplėšti 2019 m. balandžio 26 d. 13 val. Savivaldybės posėdžių salėje.

Informacija teikiama telefonu (8 383) 54741 arba 8 686 31853.

Administracijos direktoriaus įsakymas dėl  Užimtumo didinimo programos vykdymo ir darbdavių atrankos

Spausdinimo versija Archyvas

Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra
Atgal