title

Leidimas rengti sklypo planą mieste
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus
administracinės paslaugos aprašas
1.Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimas pradėti rengti žemės sklypo planą miesto teritorijoje
2.Administracinės paslaugos apibūdinimas Leidimas pradėti rengti žemės sklypo miesto teritorijoje planą išduodamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius parengia Administracijos direktoriaus įsakymo projektą su reikalavimais ir planuojamo sklypo schema. Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, turintiems teisę rengti sklypo planą mieste.
3.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2010-07-21, Nr. 1124
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų parvirtinimo“, 1992-05-12, Nr.343
3. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo“, 2005-01-20, Nr. 3D-37/D1-40
4. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, 1995-12-12, I-1120
4.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Prašymas.
2. Pastatų nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija.
3. Preliminarus sklypo planas.
3. Bendraturčių sutikimas (jei reikalingas).
5.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)1. Nekilnojamojo turto duomenų bazės duomenys.
6.Administracinės paslaugos teikėjasLoreta Guobytė, tel. (8 383) 54788
7.Administracinės paslaugos vadovasGediminas Putvinskas, tel. (8 383) 54757
8.Administracinės paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų
9.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga nemokama.
10.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysLaisvos formos prašymas leisti pradėti rengti žemės sklypo planą mieste (pridedama).


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra