title

Leidimo teikti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais (pavėžėjimo) paslaugas išdavimas

Vežėjas, ketinantis vežti keleivius už atlygį lengvuoju automobiliu, privalo savivaldybės institucijai pagal vežėjo įmonės buveinės registracijos vietą arba gyvenamąją vietą, jeigu vežėjas yra fizinis asmuo, pateikti  deklaraciją   apie ketinimo vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą.

Deklaraciją ir pavedimo sutartį galima pateikti tiesiogiai ir per atstumą (siunčiant registruotąja pašto siunta, per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, siunčiant elektroniniu paštu, kitomis elektroninėmis priemonėmis.

Paslaugą teikia Turto skyriaus vyr. specialistė, Danutė Kavaliūnienė, (8 383) 54 749, a.kavaliuniene@moletai.lt

Paslauga suteikiama per 1 darbo dieną

Paslaugos kaina - 16 Eur - mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos (kodas 188659752) sąskaitą Nr. T247300010112394300;
Įmokos kodas 52762, įmokos pavadinimas - valstybės rinkliava už leidimo teikti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugą.

******************************************

Išsamus administracinės paslaugos aprašas

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo teikti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugas išdavimas.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vežėjas, ketinantis vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvuoju automobiliu veiklą, privalo savivaldybės institucijai pagal vežėjo įmonės buveinės registracijos vietą arba gyvenamąją vietą, jeigu vežėjas yra fizinis asmuo, pateikti nustatytos formos deklaraciją apie ketinimo vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą.
Vežėjas ar keleivių vežimo organizatorius deklaraciją ir pavedimo sutartį savivaldybės institucijai gali pateikti tiesiogiai (informaciją ir (ar) dokumentus pateikiant asmeniškai) ir per atstumą (siunčiant registruotąja pašto siunta, per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, siunčiant elektroniniu paštu, kitomis elektroninėmis priemonėmis ir panašiai).

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas Nr. I-1628, 1996.11.19 Nr. 119-2772).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo"  108-3463.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. 3-80 „Dėl keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo".

Administracinės paslaugos teikėjas

Danutė Kavaliūnienė, Turto skyriaus vyr. specialistė, (8 383) 54 749, a.kavaliuniene@moletai.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Aldona Rusteikienė, Turto skyriaus vedėja, (8 383) 40 059, a.rusteikiene@moletai.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

 1 d. d.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Leidimo teikti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugas išdavimas - 16 Eur.
Mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos (kodas 188659752) sąskaitą Nr. T247300010112394300;
Įmokos kodas 52762,
Įmokos pavadinimas - valstybės rinkliava už leidimo teikti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugą.

Prašymo forma

Deklaracija apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą (1)

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Paslaugos aprašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje. Paraiška ir reikalaujami dokumentai gali būti teikiami pasirašyti el. parašu portale www.verslovartai.lt .

 

 

 

 

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-04 13:39:47