title

Administracinė paslauga - leidimas statyti, rekonstruoti, remontuoti, griauti

Leidimų statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius) / atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us), atlikti statinio kapitalinį remontą, atlikti statinio paprastąjį remontą, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, griauti statinį, išdavimas

Paslaugą teikia Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius.

Bendra informacija

Prašymas ir kiti dokumentai pateikiami:

  • Nuotoliniu būdu, pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba" (www.planuojustatyti.lt),
  • Savivaldybės administracijai tiesiogiai (pateikiami prašymas, dokumentai ir atitinkamo statinio projekto visos dalys, įrašytos į elektroninę laikmeną. Projektas ir jo dalys turi būti  pasirašytos statinio projekto vadovo ir statinio projekto dalių vadovų elektroniniais parašais.
Gavęs prašymą Savivaldybės specialistas per 3 dienas patikrina, ar visi reikiami dokumentai parengti tinkamai, jei dokumentai pateikti tiesiogiai, juos įkelia į informacinę sistemą ir perduoda tikrinti pagal kompetenciją turinčioms pritarti institucijoms.
Statinio projektui patikrinti, skaičiuojant nuo statinio projektą privalančių patikrinti subjektų paskelbimo Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba" dienos, skiriama:
1) 20 darbo dienų - ypatingojo statinio statybos ir rekonstravimo atveju;
2) 10 darbo dienų - kitais atvejais.
Visiems subjektams pritarus, per 3 dienas išduodamas leidimas.
Nepritarimo atveju, leidimas neišduodamas, nurodomi trūkumai, juos pataisius procedūra kartojama.
Prašymai priimami ir informacija teikiama Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje (213 kab.), telefonas (8 383) 40053, el.p. jurate.tamuliene@moletai.lt
 
 
 Reglamentuojantys teisės aktai

 Apmokėjimas už paslaugą

Gavėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, 

Gavėjo bankas

„Swedbank" AB

Sąskaitos numeris

LT247300010112394300

Įmokos kodas

53062

Paslaugos kaina

Už ypatingo statinio naujos statybos, rekonstravimo leidimo išdavimą - 150 eurų;
Už neypatingo statinio naujos statybos, rekonstravimo leidimo išdavimą - 78 eurai;
Už nesudėtingo statinio naujos statybos, rekonstravimo leidimo išdavimą - 52 eurai;
Už pastato atnaujinimo (modernizavimo) leidimo išdavimą - 37 eurai;
Už statinio kapitalinio ar paprastojo remonto leidimo išdavimą - 52 eurai;
Už statinio nugriovimo leidimo išdavimą - 52 eurai;
Už statinio ar jo dalies paskirties pakeitimo leidimo išdavimą -52 eurai.