title

B78_03 Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

administracinės paslaugos teikimo aprašymas

2016-11-28 Nr. B78-3

Administracinės paslaugos pavadinimas Lietuvos Kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „ Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu paraiškų priėmimas.
Administracinės paslaugos apibūdinimas Kvietimus teikti paramos paraiškas skelbia Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. Ši informacija patalpinama savivaldybės internetinėje svetainėje. Aktyvūs žemės ūkio subjektai gali teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos sritį „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimas“, susijusių su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu . Pagal šią priemonę remiama augalininkystė, sodininkystė, daržininkystė.
Pareiškėjams apdraudusiems pasėlius ir (arba) augalus nuo iššalimo ir (arba) sausros, kai draudžiamasi nuo didesnių kaip 30 proc. produkcijos nuostolių, kompensuojama iki 65 proc. draudimo įmokos sumos.
Paramos paraiška pateikiama prieš patiriant draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimo draudimo įmonei išlaidas.
Teisės aktai‚ reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 3D-327 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ .
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Pateikiami dokumentai ir informacija, nurodyta Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu įgyvendinimo taisyklėse.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Paramos gali kreiptis aktyvus žemės ūkio veiklos subjektas, kuris:
  1. pasėlius ir augalus , už kurių draudimą prašoma paramos, augina Lietuvos Respublikos teritorijoje ;
  2. yra savo vardu kaip valdos valdytojas įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre;
  3. draudžia savo produkciją nuo iššalimo ir (arba) sausros rizikų;
  4. jo pagrindinė veikla ar įmonės tikslas yra žemės ūkio veiklos vykdymas.

Pareiškėjai norintys pasinaudoti parama, pateikia:

  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę);
  2. paramos paraišką;
  3. draudimo paraišką;
  4. draudimo paslaugos pirkimo ataskaitinius dokumentus.
Paslaugos gavėjas Aktyvus žemės ūkio veiklos subjektas.
Administracinės paslaugos teikėjas Statybos ir žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė R. Vasaravičienė
Tel. (8383) 54737, mob. 8682 26605
El. paštas ramute.vasaraviciene@moletai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Statybos ir žemės ūkio skyriaus vedėjas
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 10 darbo dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina Nemokamai
Prašymo forma Paramos paraiška


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra