title

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga pateikė neteisingus duomenis apie Molėtų savivaldybę

 

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) tyrime „Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas Lietuvoje" pateikti klaidinantys skaičiai apie Molėtų savivaldybės skiriamas lėšas.

Nurodytas skaičius „0" visiškai neatitinka tikrovės. LŠMPS prisipažįsta, kad neturi duomenų, bet rašo nulį ir pasiremdama savo sugalvotais skaičiais politikuoja apie „taupymą mokytojų sąskaita". Atkreipiame dėmesį, kad visos savivaldybės finansinės ataskaitos: biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai , finansinių ataskaitų rinkiniai ir paties biudžeto skaičiai nuolat viešai skelbiami internete.

Norime pabrėžti, kad Molėtų rajone ir bendrajam, ir ikimokykliniam ugdymui skiriamas itin didelis dėmesys, nes besimokanti, atsakinga ir aktyvi bendruomenė yra vienas iš savivaldybės strateginių prioritetų.

Molėtų rajone per 450 vaikų pagal ikimokyklinę ir priešmokyklinę programas ugdoma Molėtų „Saulutės" vaikų lopšelyje-darželyje, Molėtų „Vyturėlio" vaikų lopšelyje-darželyje bei 4 jo kaimo skyriuose, 4 bendrojo ugdymo mokyklose, VšĮ „Kaimynystės namai".  Šioje srityje dirba 37 mokytojai ir auklėtojai, 2 spec. pedagogai, 2 logopedai, 33 mokytojų padėjėjai ir kiti darbuotojai.

Savivaldybė nuolat skiria lėšų ne tik ugdymo procesui, bet ir  šių įstaigų aplinkai bei vaikų ugdymo sąlygoms gerinti. Organizuoja nemokamą maitinimą, pavėžėjimą, specialiąją pedagoginę-psichologinę pagalbą, neformalųjį švietimą, vasaros poilsį, teikia platų spektrą paslaugų šeimoms.

2020 m. savivaldybės biudžete pagal įvairias programas ikimokykliniam ugdymui skirta 858,3 tūkst. € iš savivaldybės lėšų ir 576,4 tūkst. €. valstybės lėšų.

Mokytojų, dirbančių ikimokyklinio ugdymo srityje atlyginimams, skirta 708,1 tūkst. € savivaldybės ir 551,8 tūkst. € mokinio krepšelio lėšų. Savivaldybė vien savo lėšomis išlaiko mokytojų padėjėjų etatus, o pedagogų darbo apmokėjimo koeficientai atitinka visus teisės aktus.

Nuo rugsėjo 1-osios  2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme numatyta papildomų lėšų mokytojų darbo užmokesčiui padidinti, o ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų koeficientai bus sulyginti su bendrojo ugdymo mokytojų koeficientais.

Savivaldybė nuosekliai skyrė ir toliau skirs didelį dėmesį Molėtų rajono vaikų ikimokykliniam, priešmokykliniam, bendrajam ir neformaliajam ugdymui bei visokeriopai padės šeimoms, auginančioms vaikus.  Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-18 15:48:06