title

Mero sveikinimas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga


Mieli molėtiškiai,

 

 Lietuvos valstybės - demokratinės Lietuvos Respublikos atsiradimą tapatiname su 1918 metų vasario 16 d. Nepriklausomybės aktu. Prieš 102 metus Jono Basanavičiaus vadovaujama Lietuvos Taryba paskelbė atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pagrindais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniumi. Dokumentas trumpas, koncentruotas, nieko dviprasmiško ar klaidingo... Anot Justino Marcinkevičiaus, jame užprogramuota veikla, darbas, kūryba, judėjimo kryptis ir augimo perspektyva...

 

Lietuvos nepriklausomybę skelbiantys žodžiai palietė kiekvieno lietuvio širdį ir įkvėpė drąsiai ginti savo tautos ir valstybės teisę gyventi laisvai. Dėl mūsų visų vienybės demokratiniais pagrindais kuriamos Lietuvos kelias tęsiasi iki šiol.
Sveikinu Jus visus šios iškilios ir reikšmingos šventės proga. Širdingai linkiu išdidaus nepriklausomybės jausmo, vilties, stiprybės, tikėjimo vieni kitais, susitelkimo kasdieniam darbui ir jėgų dar didesniems mūsų siekiams!
Kviečiu nelikti abejingiems Tautos istorijai, mylėti savo artimą, savo žemę, gyvenimą ir ateitį Lietuvoje, ginti žmoniškumą ir teisingumą.

 

Švęskime Laisvę ir tvirtai tikėkime Lietuvos ateitimi!

                                                                                                                                         Meras  Saulius Jauneika

 Paskutinis atnaujinimas: 2020-02-14 09:41:54