title

Molėtų mieste renovuotas visas Amatų gatvės daugiabučių kvartalas

 

Užbaigtas projektas „Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (II etapas)". Amatų gatvės kvartale modernizuoti visi daugiabučiai ir atnaujinta viso kvartalo aplinka.

Tai pirmasis Molėtų miesto kvartalas, kuriame savivaldybė, matydama gyventojų pastangas ir ryžtą dalyvauti modernizavimo programoje (renovuoti visi kvartalo daugiabučiai), nusprendė prisidėti prie gyvenimo kokybės gerinimo ir rekonstruoti visą kvartalo infrastruktūrą.

Projekto metu sutvarkyta teritorija prie Amatų g.  daugiabučių namų Nr. 6, 8, 10, 10a, 14a, 12. Įrengtos naujos bei atnaujintos 4 automobilių stovėjimo aikštelės ir privažiavimai prie jų: nauja aikštelė tarp Amatų g.10 ir 12, praplėsta esama prie namo Amatų g.14a, rekonstruota esama prie namo Amatų g.10 A ir tarp namų Amatų g. 10A ir 14A.

Įrengta sporto aikštelė tarp namų Amatų g. 10A ir 14A - pusė krepšinio aikštelės su vienu krepšinio stovu. Aikštelė aptverta, kad užtikrintų žmonių ir jų turto saugumą, tačiau bus nerakinama ir laisvai prieinama.

Visoje teritorijoje sutvarkyti šaligatviai, lauko apšvietimo sistema, mažosios architektūros elementai, suformuoti nauji želdiniai. Atliktas lauko turgavietės statinių ir laiptų į turgavietę remontas, rekonstruota danga.

Projekto vertė - 342 043,32 Eur

Iš jų: ES fondų lėšos - 261 176,00 Eur

Projektas įgyvendintas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas" įgyvendinimo priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra". Lėšos skirtos iš Europos regioninės plėtros fondo. Projektas įgyvendintas pagal Utenos regiono integruotų teritorijų vystymo 2014-2020 m. programą.

  
  
  
  
  
  
  
  

 Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-29 21:12:40