title

Molėtų miesto teritorijos kompleksinio zonavimo schema

Patvirtinta Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018-08-30 sprendimu Nr. B1-227

Aiškinamasis raštas

Miesto zonų schema