title

Molėtų rajone vaikus mokyti, ugdyti bus galima ir namuose

Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija patvirtinta ugdymo įstaiga, kuri padeda tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį vaikų ugdymą šeimoje.

Tokia teisė yra numatyta LR švietimo įstatyme. Vaikas jo paties arba tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu gali būti ugdomas (ugdytis) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Vyriausybė patvirtino Ugdymosi šeimoje tvarką, o Savivaldybės administracijos direktorius paskyrė mokyklą, kuri padės tėvams.

Prašymus ugdytis šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir kitus dokumentus, nurodytus Apraše, reikia pateikti Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijai iki 2020 m. birželio 30 d.

Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašas 

Administracijos direktoriaus įsakymas Paskutinis atnaujinimas: 2020-06-17 10:22:28