title

Molėtų miestas taps švaresnis - įrengiami požeminiai atliekų konteineriai

Įgyvendinamas projektas „Molėtų rajono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra".

Lėšos skirtos iš Europos sanglaudos fondo. Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" įgyvendinimo priemonę Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra". 

Molėtų rajono savivaldybėje iš viso yra 93 komunalinių atliekų surinkimo vietos, kuriose stovi antžeminiai mišrūs ir specializuoti (antrinėms žaliavoms) konteineriai, iš jų 37- Molėtų mieste. Dabartinė komunalinių atliekų surinkimo infrastruktūra yra nepatenkinamos būklės - visose aikštelėse yra tik antžeminiai konteineriai, kurie yra susidėvėję ir nesandarūs. Nepatenkinama atliekų surinkimo infrastruktūros būklė turi neigiamą poveikį aplinkai, dėl teršiamo oro ir aplinkos: nemalonus kvapas, vasaros metu kaista, žiemos metu prišąla. Šiuo metu gyventojai neturi galimybių rūšiuoti tekstilės, maisto atliekų. Mažą rūšiuotų atliekų dalį Molėtų mieste sąlygoja nepakankamas rūšiuotų atliekų konteinerių skaičius ir per maža pačių konteinerių talpa - gyventojai greitai užpildo esamus konteinerius ir, neturėdami galimybių išmesti atskirai surūšiuotas atliekas, išmeta jas į bendrus (mišrių atliekų) konteinerius.

 

Įgyvendinus projektą bus išplėstos rūšiavimo galimybės, pačios konteinerių aikštelės taps moderniomis. Projekto veiklomis bus pagerinti atliekų surinkimo infrastruktūros pajėgumai taip padidinant gyvenamosios aplinkos kokybę bei patrauklumą Molėtų miesto ir rajono gyventojams.

Projekto metu planuojama įrengti 20 požeminių konteinerių aikštelių Molėtų miesto teritorijoje pagal žemiau pateiktą schemą. Įgyvendinant projektą bus vykdomi aikštelių įrengimo darbai ir įsigyjami konteineriai. Įrengtose požeminių konteinerinių aikštelėse bus iš viso 106 konteineriai, iš jų: įrengtų plastiko atliekų konteinerių skaičius - 20; popieriaus / kartono atliekų konteinerių skaičius - 20; stiklo atliekų konteinerių skaičius - 20; tekstilės atliekų konteinerių skaičius - 8; mišrių komunalinių atliekų konteinerių skaičius - 24; biologinių (maisto ir žaliųjų) atliekų konteinerių skaičius - 14.

Numatytos požeminių konteinerių vietos

 

Tikimasi, kad specializuotų konteinerių įrengimas paskatins žmones aktyviau rūšiuoti atliekas, taip pagerinant Molėtų miesto estetinę ir aplinkosauginę būklę.

Projektui įgyvendinti skirta 459 270,00 Eur Europos Sąjungos investicijų.

 

 
Spausdinimo versija Archyvas

Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra
Atgal