title

B1_090 Dėl rekreacinių vietovių plano

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL MOLĖTŲ RAJONO REKREACINIŲ VIETOVIŲ SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
2014 m. birželio 12 d. Nr. B1-90
Molėtai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 8 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2014 m. balandžio 30 d. išduotą teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-954,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a patvirtinti Molėtų rajono rekreacinių vietovių specialųjį planą (pridedama).

Savivaldybės mero pavaduotojas Henrikas Ivickas

Specialiojo plano aiškinamasis raštas;

Specialiojo plano pagrindinis brėžinysJūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra