title

B6_0260 Dėl seniūnijų 2017 metų veiklos planų

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ 2017 METŲ VEIKLOS PLANŲ PATVIRTINIMO
2017 m. balandžio 5 d. Nr. B6-260
Molėtai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 3 punktu, Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. B1-97 „Dėl vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui“, Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. B7-31 „Dėl pavedimo administracijos direktoriaus pavaduotojui Karoliui Balčiūnui“,

t v i r t i n u Molėtų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2017 metų veiklos planus:

1. Alantos seniūnijos (pridedama).

2. Balninkų seniūnijos (pridedama).

3. Čiulėnų seniūnijos (pridedama).

4. Dubingių seniūnijos (pridedama).

5. Giedraičių seniūnijos (pridedama).

6. Inturkės seniūnijos (pridedama).

7. Joniškio seniūnijos (pridedama).

8. Luokesos seniūnijos (pridedama).

9. Mindūnų seniūnijos (pridedama).

10. Suginčių seniūnijos (pridedama).

11. Videniškių seniūnijos (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas Karolis Balčiūnas

 

 

 

 Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra