title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. 1 posėdis
Posėdžio data 2017-02-23 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo (Nr. B68-40) 26_del-moletu-rajono-savi...
26_2017-m._biudzeto_1prie...
26_2017-m.biudzeto-2-prie...
26_2017-m.biudzeto-3-prie...
26_2017-m.-biudzeto-4-pri...
26_2017-m-.-biudzeto-5-pr...
26_aiskinamasis-rastas-20...
26_teises-aktu-projektu-a...
2017-m.biudzeto-6-priedas...
Genė Kulbienė

Priimtas
2 Dėl Molėtų rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo Antanui Truskauskui (Nr. B68-1) 63_sprendimo-projektas-de...
63_aiskinamasis-rastas-de...
63_teikimas-del-garbes-pi...
Vladimiras Suchodumcevas

Nepriimtas
3 Dėl Molėtų rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo Jonui Ilgevičiui (Nr. B68-2) 63_sprendimo-projektas-de...
63_aiskinamasis-rastas-de...
63_teikimas-del-garbes-pi...
Vladimiras Suchodumcevas

Nepriimtas
4 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2016 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (Nr. B68-38) 71_aiskinamasis-rastas_de...
71_moletu-rajono-savivald...
Inga Žemaitytė

Priimtas
5 Dėl Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2017 m. specialiosios programos patvirtinimo (Nr. B68-10) 43_sprendimas-_del-spec.-...
43_aiskinamasis-rastas-de...
Miglė Bareikytė

Priimtas
6 Dėl pavedimo savivaldybės kontrolieriui parengti išvadą (Nr. B68-24) 26_del-pavedimo-parengti-...
26_aiskinamasis-rastas-20...
Genė Kulbienė

Priimtas
7 Dėl pavedimo savivaldybės kontrolieriui atlikti auditą (Nr. B68-36) 7_aiskinamasis-rastas-del...
07_sprendimas-del-pavedim...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
8 Dėl 2017 m. Molėtų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų viešųjų paslaugų sričių ir prioritetų patvirtinimo (Nr. B68-34) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-viesuju...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
9 Dėl pritarimo projekto "Molėtų miesto Pastovio g., Siesarties g. ir S. Nėries g. rekonstrukcija" įgyvendinimui pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programas priemonę "Vietinių kelių vystymas" 142_aiskinamasis-del-keli...
142_sprendimas-g.docx
Vaida Miltenienė

Priimtas
10 Dėl Molėtų rajono savivaldybės viešųjų darbų sąrašo 2017 metams ir viešųjų darbų programos 2017 metų I pusmečiui patvirtinimo (Nr. B68-32) 112_2017-metams-viesuju-d...
112_aiskinamasis-rastas-d...
112_teises-aktu-projektu-...
Kęstutis Grainys

Priimtas
11 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. B1-176 „Dėl pritarimo projektų įgyvendinimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 metų programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ pakeitimo (Nr. B68-31) 142_sprendimas-del-sprend...
142_aiskinamasis-rastas-d...
Vaida Miltenienė

Priimtas
12 Dėl atstovų delegavimo į Utenos regiono integruotų teritorijų vystymo programų įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę (Nr. B68-30) 142_81d-219.pdf
142_sprendimas-del-delega...
142_aiskinamasis-del-dele...
142_administracijos-rasta...
Vaida Miltenienė

Priimtas
13 Dėl savivaldybės turto investavimo į viešąją įstaigą Molėtų turizmo ir verslo informacijos centrą, padidinant dalininko įnašą (Nr. B68-29) 54_adm.-direktoriaus-rast...
54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-dalinin...
54_sprendimo-priedas-del-...
Aldona Rusteikienė

Nepriimtas
14 Dėl Molėtų socialinės paramos centro dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos kainos suderinimo (Nr. B68-28) 36_sprendimas-del-kainos-...
36_aiskinamasis-rastas-de...
Rasa Karūžaitė

Priimtas
15 Dėl siūlymo Lietuvos Respublikos Vyriausybei nustatyti ir panaikinti Molėtų rajono savivaldybės gyvenamąsias vietoves, suteikti joms pavadinimus ir nustatyti teritorijų ribas (Nr. B68-27) 23_sprendimas-del-gyvenam...
23_aiskinamasis-rastas-de...
Loreta Guobytė

Priimtas
16 Dėl pritarimo projekto „Sinerginės saugumo platformos sukūrimas Rytų Latvijos ir Lietuvos pasienyje“ įgyvendinimui pagal 2014–2020 m. INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą (Nr. B68-26) 142_aiskinamasis-del-syne...
142_sprendimas-ggg.docx
Vaida Miltenienė

Priimtas
17 Dėl Molėtų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2016 metų ataskaitos ir Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. B68-25) 43_aiskinamasis-rastas-de...
43_2015-stebesena.docx
43_sprendimas-del-vsp-ata...
Miglė Bareikytė

Priimtas
18 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų rajono ugniagesių tarnybai (Nr. B68-23) 54_sprendimas-del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas-de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
19 Dėl savivaldybės funkcijoms vykdyti reikalingų teritorijų pripažinimo svarbiomis vietos bendruomenėms (Nr. B68-22) 20_sprendimas-del-teritor...
20_aiskinamasis-rastas-de...
20_sprendimo-del-teritori...
Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius

Priimtas
20 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai (Nr. B68-21) 54_sprendimo-del-moletu-p...
54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-moletu-...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
21 Dėl pastato nuomos ne konkurso būdu (Nr. B68-20) 54_sprendimas-del-pastato...
54_sprendimo-priedas-del-...
54_sprendimo-priedas-del-...
54_aiskinamasis-rastas-de...
Aldona Rusteikienė

Nepriimtas
22 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. B1-39 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-19) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-2015.02...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
23 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Molėtų r. savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. B68-18) 54_sprendimas-del-sutikim...
54_aiskinamasis-rastas-de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
24 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų (kainų dedamųjų) galiojimo laikotarpio nustatymo (Nr. B68-17) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimo-del-silumos-...
54_sprendimas-del-silumos...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
25 Dėl Vilniaus gatvės, esančios Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Luokesos kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-16) 23_sprendimas-del-luokeso...
23_priedas-del-luokesos-k...
23_direktoriaus-teikimas-...
Loreta Guobytė

Priimtas
26 Dėl Draugystės gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Giedraičių seniūnijos Pušalotų kaimo teritorijoje (Nr. B68-14) 23_direktoriaus-teikimas-...
23_priedas-del-pusalotu-k...
23_sprendimas-del-pusalot...
Loreta Guobytė

Priimtas
27 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-250 „Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų r. Alantos gimnazijai“ pakeitimo (Nr. B68-15) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-sprendi...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
28 Dėl turto panaudos sutarties nutraukimo šalių sutarimu (Nr. B68-13) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-panaudo...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
29 Dėl Šilo gatvės, esančios Molėtų rajono Dubingių seniūnijos Drąsių kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-12) 23_direktoriaus-teikimas-...
23_priedas-del-drasiu-k.-...
23_sprendimas-del-drasiu-...
Loreta Guobytė

Priimtas
30 Dėl socialinio būsto nuomos išimties tvarka (Nr. B68-11) 55_del-savivaldybes-soc.-...
55_aisk.-rastas-del-soc.-...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
31 Dėl Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2017 m. specialiosios programos patvirtinimo (Nr. B68-10) 43_sprendimas-_del-spec.-...
43_aiskinamasis-rastas-de...
Miglė Bareikytė

Priimtas
32 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centrui (Nr. B68-9) 54_sprendimas-del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimo-priedas-del-...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
33 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai (Nr. B68-8) 54_sprendimo-priedas-del-...
54_sprendimo-del-turto-pe...
54_aiskinamasis-rastas-de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
34 Dėl Molėtų rajono savivaldybės socialinių būstų ir Molėtų rajono savivaldybės būstų mėnesinių nuomos mokesčių dydžių nustatymo (Nr. B68-7) 55_del-menesiniu-nuomos-m...
55_aiskin.-rastas-del-bus...
55_priedas1a-2017-02-23.d...
55_priedas-2a-2017-02-23....
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
35 Dėl būsto, esančio Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Šilo g. 3-1, pardavimo (Nr. B68-6) 55_del-busto-esancio-mole...
55_aiskinamasis-a-del-bus...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
36 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo (Nr. B68-5) 54_sprendimas-del-turto-v...
54_aiskinamasis-rastas-de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
37 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. B1-240 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-4) 43_sprendimas_del-soc.-tv...
43_aiskinamasis-rastas_de...
Miglė Bareikytė

Priimtas
38 Dėl nekilnojamojo turto perėmimo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. B68-39) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-turto-p...
54_sprendimo-del-turto-pe...
54_sprendimo-del-turto-pe...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
39 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. B1-215 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-3) 52_sprendimas-del-reglame...
52_projekto-lyginamasis-v...
52_aiskinamasis-rastas-de...
Remigijus Tamošiūnas

Priimtas
40 Dėl biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-41) 7_40_sprendimas-del-apmok...
7_40_sprendimo-del-apmoke...
7_40_aiskinamasis-rastas....
Irena Sabaliauskienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Mūsų darbai