title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. 2 posėdis
Posėdžio data 2017-03-30 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Molėtų rajono savivaldybės mero 2016 m. veiklos ataskaitos (Nr. B68-75) 7_01_aiskinamsis-rastas.d...
7_01_sprendimas-del-mero-...
7_01_sprendimo-priedas_me...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
2 Dėl pritarimo Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2016 m. veiklos ataskaitai (Nr. B68-77) 7_02_sprendimas-del-direk...
7_02_aiskinamsis-rastas.d...
02_sprendimo-priedas_dire...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
3 Dėl Kontrolės komiteto 2017 metų veiklos programos (Nr. B68-74) 7_03_sprendimas-del-kontr...
7_03_sprendimo-priedas.do...
7_03_aiskinamsis-rastas.d...
Juozas Kerpė

Priimtas
4 Molėtų rajono savivaldybės seniūnaitijų seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašas (Nr. B68-76) 78_aiskinamasis-del-molet...
78_moletu-r.-sav.-seniuna...
78_sprendimas-del-moletu-...
Virginija Pusvaškienė

Priimtas
5 Dėl pritarimo Molėtų rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų vadovų 2016 m.ataskaitoms (Nr. B68-42) 36_sprendimas-del-pritari...
36_aiskinamasis-rastas-de...
36_alantos-sgn-vadovo-ata...
36_mspc-vadovo-ataskaita....
36_mvsgn-vadovo-ataskaita...
Rasa Karūžaitė

Priimtas
6 Dėl pritarimo Molėtų rajono savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigų vadovų 2016 metų ataskaitoms (Nr. B68-73) 29_del-pritarimo-moletu-r...
29_moletu-gimnazijos-dire...
29_moletu-krasto-muziejau...
29_moletu-kulturos-centro...
29_moletu-menu-mokyklos-d...
29_moletu-progimnazijos-d...
29_moletu-ppt-direktoriau...
29_moletu-pradines-mokykl...
29_moletu-r.-alantos-gimn...
29_moletu-r.-giedraiciu-g...
29_moletu-r.-inturkes-pag...
29_moletu-r.-joniskio-mdc...
29_moletu-r.-kijeliu-suc-...
29_moletu-r.-kksc-direkto...
29_moletu-r.-suginciu-pag...
29_moletu-r.-viesosios-bi...
29_moletu-svietimo-centro...
29_moletu-saulutes-vaiku-...
29_moletu-vyturelio-darze...
29_aiskinamasis-rastas-de...
Nijolė Kimbartienė

Priimtas
7 Dėl dalyvavimo steigiant viešąją įstaigą „Arino namai“ ir Molėtų rajono savivaldybės turto investavimo (Nr. B68-43) 54_admin.-rastas-del-pasi...
54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-dalyvav...
54_vsi-arino-namai-istata...
54_vsi-arino-namai-steigi...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
8 Dėl žemės sklypo pirkimo ir pirkimo komisijos sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-44) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimo-del-zemes-sk...
54_sprendimas-del-zemes-s...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
9 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-239 „ Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto objektų kategorijų ir įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą dydžių nustatymo“ pakeitimo (Nr. B68-45) 71_ts-del-atlieku-tvarkym...
71_priedas.docx
71_lyginamasis.docx
71_aiskinamasis-rastas-de...
Inga Žemaitytė

Priimtas
10 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo (Balninkų mstl. 1) (Nr. B68-46) 19_del-nt-nurasymo_balnin...
19_priedas-prie-ts-del-nt...
19_ar_nt-nurasymas_balnin...
19_ad-isakymas_balninku-m...
19_apziuros-pazymos_balni...
19_balninku-statiniu-sche...
Lilija Krivičienė

Priimtas
11 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo (Inturkės sen., Pagaluonės k.) (Nr. B68-47) 19_priedas-prie-ts-del-nt...
19_del-nt-nurasymo_pagalu...
19_ar_nt-nurasymas_pagalu...
19_ad-isakymas_pagaluone_...
19_apziuros-pazymos_pagal...
19_pagaluones-statiniu-sc...
Lilija Krivičienė

Priimtas
12 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo (Inturkės sen., Antagaluonės k.) (Nr. B68-48) 19_del-nt-nurasymo_antaga...
19_priedas-prie-ts-del-nt...
19_ar_nt-nurasymas_antaga...
19_ad-isakymas_antagaluon...
19_apziuros-pazymos_antag...
19_antagaluones-statiniu-...
19_antagaluones-statiniu-...
Lilija Krivičienė

Priimtas
13 Dėl viešosios įstaigos Giedraičių ambulatorijos likvidavimo (Nr. B68-49) 43_aiskinamasis-rastas_-d...
43_sprendimas_del-giedrai...
Miglė Bareikytė

Priimtas
14 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. B1-40 „Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo“ pakeitimo (Nr. B68-50) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-2016-02...
Lilija Krivičienė

Priimtas
15 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis (Nr. B68-51) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-turto-p...
54_sprendimo-del-turto-pe...
54_sprendimo-del-turto-pe...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
16 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo (Nr. B68-52) 54_sprendimas-del-turto-n...
54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimo-del-turto-nu...
54_sprendimo-del-turto-nu...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
17 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo (Joniškio sen. Šakališkių k. ir Joniškio mstl.) (Nr. B68-53) 19_del-nt-nurasymo_sakali...
19_priedas-prie-ts-del-nt...
19_ar_nt-nurasymas_sakali...
19_ad-isakymas_sakaliskiu...
19_apziuros-pazymos_sakal...
19_apziuros-pazymos-_joni...
19_statiniu-schemos_sakal...
Lilija Krivičienė

Priimtas
18 Dėl Pušyno gatvės, esančios Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Kaulakių kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-54) 23_sprendimas-del-kaulaki...
23_direktoriaus-teikimas-...
23_priedas-del-kaulakiu-k...
Loreta Guobytė

Priimtas
19 Dėl Ateities gatvės, esančios Molėtų rajono Inturkės seniūnijos Pakrovų kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-55) 23_sprendimas-del-pakrovu...
23_direktoriaus-teikimas-...
23_priedas-del-pakrovu-k....
Loreta Guobytė

Priimtas
20 Dėl būsto, esančio Molėtų rajono savivaldybėje, Inturkės seniūnijoje, Inturkės kaime, Bažnyčios g. 22-2, pardavimo (Nr. B68-56) 54_aiskinamasis-del-busto...
54_sprendimas-del-busto-i...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
21 Dėl būsto, esančio Molėtų rajono savivaldybėje, Giedraičių seniūnijoje, Bekupės kaime, Pušyno g. 9-7, pardavimo (Nr. B68-57) 54_aiskinamasis-del-busto...
54_sprendimas-del-busto-b...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
22 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. B1-138 „Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo“ pakeitimo (Nr. B68-58) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-2016-06...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
23 Dėl patalpų nuomos ne konkurso būdu perkant viešąsias paslaugas (Nr. B68-59) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-patalpu...
54_sprendimo-del-patalpu-...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
24 Dėl Molėtų rajono savivaldybės triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo (Nr. B68-60) 43_sprendimas-_del-triuks...
43_aiskinamasis-rastas_-d...
Miglė Bareikytė

Priimtas
25 Dėl pritarimo projekto „Molėtų rajono komunalinių atliekų tvarkymo infrastuktūros plėtra“ įgyvendinimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ (Nr. B68-61) 142_sprendimo-projektas-k...
142_aiskinamasis-del-kont...
Vaida Miltenienė

Priimtas
26 Dėl valstybės turto pardavimo ir nurašymo bei likvidavimo (Nr. B68-62) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-valstyb...
54_sprendimo-del-valstybe...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
27 Dėl socialinio būsto pirkimo (Nr. B68-63) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-sociali...
54_sprendimo-del-socialin...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
28 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Molėtų turizmo ir verslo informacijos centrui (Nr. B68-64) 54_sprendimo-priedas-del-...
54_sprendimas-del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas-de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
29 Dėl savivaldybės turto išnuomojimo viešo konkurso būdu (Nr. B68-65) 54_sprendimas-del-turto-n...
54_sprendimo-del-turto-nu...
54_aiskinamasis-rastas-de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
30 Dėl turto panaudos sutarčių nutraukimo šalių sutarimu (Nr. B68-66) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-panaudo...
54_sprendimo-del-panaudos...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
31 Dėl pritarimo Molėtų rajono savivaldybės dalyvavimui Žydų kultūros paveldo kelio asociacijoje (Nr. B68-67) 31_ar-del-pritarimo-dalyv...
31_del-pritarimo-dalyvavi...
Gintautas Matkevičius

Priimtas
32 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. B1-177 "Dėl Molėtų kultūros centro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-68) 31_del-sprendimo-pakeitim...
31_ar-del-sprendimo-pakei...
Gintautas Matkevičius

Priimtas
33 Dėl Molėtų rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo (Nr. B68-69) 19_del-bnov-kontroles-tai...
19_bnov-kontroles-taisykl...
19_ar__del-bnov-kontroles...
Lilija Krivičienė

Priimtas
34 Dėl bešeimininkio turto perėmimo (Nr. B68-70) 19_sprendimas-2017-03_bt_...
19_ar-del-bt-peremimo_201...
Lilija Krivičienė

Priimtas
35 Dėl susietos teritorijos nustatymo (Nr. B68-71) 35_aiskinamasis-rastas-de...
35_sprendimas-del-susieto...
Vaida Miltenienė

Priimtas
36 Dėl priėmimo laiko į bendrojo ugdymo mokyklas, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2017-2018 m. m. nustatymo (Nr. B68-72) 29_del-klasiu-skaiciaus-i...
29_aiskinamasis-rastas-de...
Nijolė Kimbartienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Mūsų darbai