title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. 4-asis posėdis
Posėdžio data 2017-05-25 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl pritarimo panaudos sutarčiai su Lietuvos žydų (litvakų) bendruomene (Nr. B68-110) 54_panaudos-sutarties-pro...
54_sprendimas-del-pritari...
54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimo-del-pritarim...
Aldona Rusteikienė

Nepriimtas
2 Dėl paskolos ėmimo (Nr. B68-111) 26_sprendimas-2017-m.-pas...
26_sprendimo-2017-m.-pask...
26_aiskinamasis-2017-m.-p...
Genė Kulbienė

Priimtas
3 Dėl Molėtų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo (Nr. B68-112) 52_sprendimas-del-struktu...
52_sprendimo-del-struktur...
52_aiskinamasis-rastas-de...
Remigijus Tamošiūnas

Priimtas
4 Dėl Molėtų pradinės mokyklos Čiulėnų pradinio ugdymo skyriaus likvidavimo (Nr. B68-113) 29_del-moletu-pradines-mo...
29_aiskinamasis-rastas-de...
Nijolė Kimbartienė

Priimtas
5 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centrui (Nr. B68-114) 54_sprendimo-del-turto-pe...
54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-turto-p...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
6 Dėl UAB "Viada LT" atleidimo nuo rinkliavos už išorinę reklamą (Nr. B68-115) 23_sprendimas-del-uab-via...
23_aiskinamasis-rastas-de...
Loreta Guobytė

Priimtas
7 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. B1-24 „Dėl viešosios įstaigos Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (Nr. B68-116) 54_sprendimas-del-tvic-pa...
54_antikorupcinio-vertini...
54_aiskinamasis-rastas-de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
8 Dėl trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Molėtų rajono savivaldybės gyventojams maksimalaus dydžio nustatymo (Nr. B68-117) 36_del-maksimalaus-finans...
36_aiskinamasis-rastas-de...
Rasa Karūžaitė

Priimtas
9 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. B1-181 „Dėl VšĮ Molėtų ligoninės mokamų paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-118) 43_aiskinamasis-rastas_-d...
43_sprendimas-_del-mokamu...
43_antikorupcinio-vertini...
Miglė Bareikytė

Priimtas
10 Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise (Nr. B68-119) 54_sprendimas-del-sutikim...
54_aiskinamasis-rastas-de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
11 Dėl pritarimo projektui „Kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumo didinimas Molėtų rajono savivaldybėje“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ (Nr. B68-120) 142_sprendimas-kom.-pasl....
142_aiskinamasis-rastas-d...
142_jvs-projektas.doc
Vaida Miltenienė

Priimtas
12 Dėl savivaldybės funkcijoms vykdyti reikalingų teritorijų pripažinimo svarbiomis vietos bendruomenėms (Nr. B68-121) 20_sprendimas-del-teritor...
20_aiskinamasis-rastas-de...
20_del-teritoriju-pripazi...
Nijolė Stalnionienė

Priimtas
13 Dėl Molėtų rajono savivaldybės asfaltuotinų žvyrkelių ruožų sąrašo patvirtinimo (Nr. B68-122) 44_sprendimo-projektas-de...
44_sprendimo-del-asfaltuo...
44_aiskinamasis-rastas-de...
Rimantas Šavelis

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška