title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2016-12-22 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Molėtų rajono nekilnojamojo turto objektų kategorijų ir įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą dydžių nustatymo (Nr. B68-257) 71_aiskinamasis-rastas-de...
71_priedas-v.4-2016-12-12...
71_ts-projektas-2016-12-2...
Inga Žemaitytė

Priimtas
2 Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2017-2019 metams patvirtinimo (Nr. B68-273) 44_sprendimo-projektas.do...
44_sprendimo-priedas..doc...
44_aiskinamasis-rastas.do...
44_teises-aktu-projektu-a...
Rimantas Šavelis

Priimtas
3 Dėl Molėtų rajono savivaldybės plėtros plano 2011-2017 metams, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. B1-213 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės plėtros plano 2011-2017 metams patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-274) 44_del-strateginio-pletro...
44_aiskinamasis-rastas-de...
44_teises-aktu-projektu-a...
Rimantas Šavelis

Priimtas
4 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr.B1-1 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2016-2018 metams patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-258) 31_ar-del-tarybos-sprendi...
31_del-tarybos-sprendimo-...
Gintautas Matkevičius

Priimtas
5 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. B1-223 „Dėl dalyvavimo steigiant viešąją įstaigą „Bendrystės centras“ ir Molėtų rajono savivaldybės turto investavimo“ pakeitimo (Nr. B68-259) 54_sprendimas-del-2016.11...
54_aiskinamasis-rastas-de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
6 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. B1-170 „Dėl UAB „Molėtų šiluma” investicijų plano ir investicinio projekto suderinimo” pakeitimo ir 2015-2019 metų investicijų plano suderinimo (Nr. B68-272) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-investi...
54_sprendimo-del-investic...
54_sprendimo-del-investic...
54_sprendimo-priedas-inve...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
7 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. B1-27 ,, Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-260) 26_sprendimas-del-2016-m....
26_projekto-lyginamasis-v...
26_aiskinamasis-rastas-20...
26_teises-aktu-projektu-a...
Genė Kulbienė

Priimtas
8 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. B1-10 "Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialistų etatų Molėtų rajono bendrojo lavinimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose patvirtinimo" 1 ir 2 punktų pripažinimo netekusiais galios (Nr. B68-261) 43_aiskinamasis-rastas-_d...
43_sprendimas_del-sprendi...
Miglė Bareikytė

Priimtas
9 Dėl Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pakeistų nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-262) 31_del-bibliotekos-nuosta...
31_ar-del-bibliotekos-nuo...
31_bibliotekos-nuostatai....
Gintautas Matkevičius

Priimtas
10 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų rajono ugniagesių tarnybai (Nr. B68-263) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-turto-p...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
11 Dėl pritarimo uždarajai akcinei bendrovei „Molėtų vanduo“ imti paskolą (Nr. B68-264) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-pritari...
54_sprendimo-del-pritarim...
54_sprendimo-del-pritarim...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
12 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų r. Alantos gimnazijai (Nr. B68-265) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-turto-p...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
13 Dėl Medžiotojų gatvės, esančios Molėtų rajono Videniškių seniūnijos Videniškių kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-266) 23_sprendimas-del-videnis...
23_priedas-del-videniskiu...
23_direktoriaus-teikimas-...
Loreta Guobytė

Priimtas
14 Dėl Ulyčios senosios gatvės, esančios Molėtų rajono Balninkų seniūnijos Perkalių kaimo teritorijoje, pavadinimo pakeitimo (Nr. B68-267) 23_sprendimas-del-perkali...
23_direktoriaus-teikimas-...
23_priedas-del-perkaliu-k...
Loreta Guobytė

Priimtas
15 DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. B1-96 „DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ 1, 2, 3, 4 PUNKTŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (Nr. B68-256) 53_aiskinamasis-rastas.do...
53_tarybos-spr..docx
Virginija Žalienė

Priimtas
16 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. B1-81 "Dėl savivaldybės parduodamų būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo" pakeitimo (Nr. B68-268) 55_sprendimas-del-parduod...
55_2016-12-priedas-del-pa...
55_aiskinamasis-rastas-de...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
17 Dėl patalpų nuomos viešojo konkurso būdu (Nr. B68-269) 54_sprendimas-del-patalpu...
54_sprendimo-del-patalpu-...
54_aiskinamasis-rastas-de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
18 Dėl pritarimo pasirašyti papildomą susitarimą Nr. 2 prie 2014 m. spalio 7 d. dovanojimo sutarties Nr. A14-348, sudarytos tarp Vaidoto Žuko ir Molėtų rajono savivaldybės (Nr. B68-270) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-pritari...
54_sprendimo-del-pritarim...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
19 Dėl Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-250) 32_sprendimas-del-neforma...
32_neformaliojo-suaugusiu...
32_aiskinamasis-del-nefor...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
20 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2017-2020 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo (Nr. B68-251) 53_tarybos-sprendimas.doc...
53_aiskinamasis-rastas.do...
53_programa.doc
53_2017-2020-m.-programos...
Virginija Žalienė

Priimtas
21 Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo (Nr. B68-252) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-valsybe...
54_sprendimo-priedas-del-...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
22 Dėl audito įmonės išrinkimo uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ finansinių ataskaitų rinkinių auditui atlikti (Nr. B68-253) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-audito-...
54_sprendimo-priedas-del-...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
23 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų rajono ugdymo įstaigoms (Nr. B68-254) 54_sprendimas-del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas-de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
24 Dėl Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje esančių veikiančių, neveikiančių ir riboto laidojimo kapinių sąrašo sudarymo (Nr. B68-255) 20_del-kapiniu-saraso-sud...
20_aiskinam-rast-kapin-sa...
20_kapiniu-sarasas.doc
Nijolė Stalnionienė

Priimtas
25 Dėl priemokos nustatymo administracijos direktoriaus pavaduotojui (Nr. B68-275) 7_25_sprendimas-del-pried...
7_25_direktoriaus-rastas....
7_25_aiskinamasis-rastas....
Irena Sabaliauskienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška