title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 9
Posėdžio pavadinimas Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2016-11-24 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. B1-111 „Dėl Molėtų rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-231) 19_papildymas_2-002.docx
19_ar-del-programos-papil...
Lilija Krivičienė

Priimtas
2 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr B1-27 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-232) 26_2016-m-4-biudzeto-pake...
26_projekto-lyginamasis-v...
26_aiskinamasis-rastas-20...
26_teises-aktu-projektu-a...
Genė Kulbienė

Priimtas
3 Dėl dalyvavimo steigiant viešąją įstaigą „Bendrystės centras“ ir Molėtų rajono savivaldybės turto investavimo (Nr. B68-233) 54_vsi-bendrystes-centras...
54_vsi-bendrystes-centras...
54_direktoriaus-siulymas-...
54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-dalyvav...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
4 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. B1-97 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2016 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-235) 47_sprendimo-priedas.xlsx
47_sprendimo-projektas-ke...
47_sprendimas-aiskinamas....
Sigitas Vazgilevičius

Priimtas
5 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. B68-236) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-sutikim...
54_sprendimo-del-sutikimo...
54_sprendimo-del-sutikimo...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
6 Dėl savivaldybės turto investavimo į viešąją įstaigą Alantos technologijos ir verslo mokyklą, padidinant dalininko įnašą (Nr. B68-237) 54_siulymas-padidinti-dal...
54_sprendimas-del-dalinin...
54_aiskinamasis-rastas-de...
54_alantos-tvm-2015-m.-ve...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
7 Dėl suderinimo teikti tęstinio aktyvaus gydymo paslaugas viešojoje įstaigoje Molėtų ligoninėje (Nr. B68-238) 43_aiskinamasis-rastas-_d...
43_sprendimas_del-nauju-p...
Miglė Bareikytė

Priimtas
8 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų švara“ audito įmonės išrinkimo (Nr. B68-239) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-audito-...
54_sprendimo-priedas-del-...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
9 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. B1-63 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo" pakeitimo (Nr. B68-240) 31_del-sprendimo-pakeitim...
31_ar-del-sprendimo-pakei...
31_isakymas-del-isakymo-p...
Gintautas Matkevičius

Priimtas
10 Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo (Nr. B68-241) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-valstyb...
54_priedas-prie-sp.-del-v...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
11 Dėl nuomos sutarčių nutraukimo (Nr. B68-242) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-nuomos-...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
12 Dėl Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių priskyrimo neveikiančioms,riboto laidojimo ir veikiančioms (Nr. B68-243) 20_del-kapiniu-priskyrimo...
20_aiskinamasis-rastas-de...
Nijolė Stalnionienė

Priimtas
13 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Molėtų autobusų parko valdybos išrinkimo (Nr. B68-244) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-valdybo...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
14 Dėl Slėnio gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Dubingių seniūnijos Drąsių kaimo teritorijoje (Nr. B68-245) 23_direktoriaus-teikimas-...
23_priedas-del-drasiu-k.-...
23_sprendimas-del-drasiu-...
Loreta Guobytė

Priimtas
15 Dėl Šilo gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Dubingių seniūnijos Drąsių kaimo teritorijoje (Nr. B68-246) 23_direktoriaus-teikimas-...
23_priedas-del-drasiu-k.-...
23_sprendimas-del-drasiu-...
Loreta Guobytė

Priimtas
16 Dėl trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavio Molėtų rajono savivaldybės gyventojams maksimalaus dydžio nustatymo (Nr. B68-247) 36_sprendimo-projektas-de...
36_aiskinamasis-rastas-de...
Rasa Karūžaitė

Priimtas
17 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. B1-33 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2016 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-248) 71_aiskinamasis-rastas-de...
71_moletu-rajono-savivald...
71_lyginamasis-2.docx
Inga Žemaitytė

Priimtas
18 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui (Nr. B68-249) 31_del-pritarimo-sutartie...
31_ar-del-pritarimo-sutar...
31_sutartis.doc
Gintautas Matkevičius

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška