title

Molėtų rajono teritorijos bendrojo plano korektūra

Patvirtinta Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018-10-25 sprendimu Nr. B1-238

Aiškinamasis raštas

Brėžiniai

Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų
Inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo
Rekreacijos, turizmo, paveldo
Miškų ir NATURA 2000 išdėstymo
Gamtinis karkasas
 
 

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-11-23 13:58:21