title

Molėtuose kuriamas vieningas klientų aptarnavimo centras

Vasario 25 d. trys Molėtų rajono savivaldybės valdomos įmonės, teikiančios gyventojams komunalines paslaugas, pasirašė sutartį, jog bendrai dalyvaus kuriamame Vieningame klientų aptarnavimo centre.

Iki šiol bendrovės „Molėtų švara" (atliekų tvarkymas ir pastatų administravimas), „Molėtų vanduo" (vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas) ir „Molėtų šiluma" (šilumos, karšto vandens tiekimas) gyventojų pranešimus priimdavo, gedimus registruodavo,  informaciją teikdavo ir sąskaitas už suteiktas paslaugas siųsdavo atskirai. Dabar įdiegta ir įmonių sutarimu bendrai bus naudojama vieninga gyventojams ir kitoms įmonėms suteiktų komunalinių paslaugų atsiskaitymo, aptarnavimo ir informavimo sistema, o informaciją apie visų trijų įmonių paslaugas bus galima gauti paskambinus vienu telefono numeriu.

Vieningas centras, veiksiantis „vieno langelio" principu, kuriamas Savivaldybės iniciatyva, bendrovėje „Molėtų švara", Statybininkų g. 8.  Jis pradės veikti nuo balandžio mėnesio. Pasak savivaldybės administracijos direktoriaus Sigito Žvinio,  pagrindinis tikslas - pasiekti, kad gyventojams būtų patogiau vienoje vietoje, o ne skirtingose ir nutolusiose miesto įmonėse susitvarkyti visus reikalus, pateikti prašymus, sudaryti sutartis, deklaruoti visus apskaitos rodmenis, gauti vieningą sąskaitą ir mokėti už paslaugas vienu pavedimu.

Pasirašydami sutartį, įmonių vadovai Laimutis Lapėnas, Rimantas Grainys ir Stasys Stukas aptarė ir šių įmonių laukiančius iššūkius, susijusius su nauju apskaitos būdu, darbuotojų delegavimu į Centrą, informacijos surinkimu ir teikimu, paslaugų organizavimu. Kad vartotojams būtų aiškiau, kaip veiks Vieningas klientų aptarnavimo centras, kovo mėnesį kartu su sąskaitomis už suteiktas paslaugas bus išsiųsti ir informaciniai lapeliai apie numatomus pokyčius.

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-02-26 13:32:49