title

Molėtuose tarėsi Utenos regiono atliekų tvarkymo centro administracija ir akcininkai

Lapkričio 18 dieną Molėtuose surengtas UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centro (URATC) neeilinis visuotinis akcininkų  susirinkimas, kuriame Molėtų rajono savivaldybei atstovavo Administracijos direktorius Sigitas Žvinys. Bendrovės akcininkai yra Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Utenos, Visagino, Zarasų rajonų savivaldybės.

Susirinkime dalyvavo penkių savivaldybių administracijų direktoriai ir URATC atstovai.

URATC direktorius Ramūnas Juodėnas kreipėsi akcininkų pritarimo parduoti sugedusį buldozerį ir lizingo būdu pirkti naują, nes jis būtinas Centro veiklai. Šiems siūlymams akcininkai pritarė.

Diskutuota apie Vyriausybės Seimui pateiktą naujo Atliekų tvarkymo įstatymo projektą, su tuo susijusius naujus iššūkius RATC ir savivaldybėms bei nuo 2023 m. numatomus kainų pokyčius.

Taip pat aptarta, kaip Utenos RATC vykdo projektą ,,Maisto/virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumų sukūrimas Utenos regione". Nuo 2020 m. Centro vykdomo projekto vertė 975,3 tūkst. € (iš jų sudaro 829 tūkst. € - ES lėšos, 146,3 tūkst. € -   bendrovės lėšos.) Atliekami esamų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių infrastruktūros įrenginių pritaikymo darbai  maisto/virtuvės atliekų paruošimui perdirbti, tai pat bus vykdoma visuomenės informavimo kampanija šios rūšies atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais. Utenos regione bus sukurti 3800 tonų per metus rūšiuojamuoju būdu iš gyventojų surenkamų maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumai.

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-11-18 16:45:14