title

Naujasis rajono biudžetas iš arčiau - Mero atsakymai į žurnalistų klausimus

Neseniai įvykusiame rajono tarybos posėdyje buvo patvirtintas svarbiausias rajono metų dokumentas - biudžetas, sulaukęs ir dalykiško svarstymo bei konkrečių pasiūlymų, ir įvairių komentarų, kurie, regis, turėjo būti apsvarstyti dar vykstant komitetų posėdžiams. Tačiau, kaip žinia, toks politikavimas dažnai pakelia momentinius reitingus, taip reikalingus ir vietinėje politikoje. Rajono biudžeto sandaroje „pasislėpusius" skaičiukus, tiksliau  - po jais numatytus darbus, paprašytas pakomentuoti rajono meras Saulius Jauneika pirmiausia atmetė priekaištus dėl neva per menko biudžeto išviešinimo prieš jį tvirtinant.

- Savivaldybės taryba balsų dauguma patvirtino šių metų rajono biudžetą, kuris suteikė pagrindą įgyvendinti dar prieš tai vykusiame posėdyje patvirtintą 2020-2022 m. Strateginį veiklos planą. Prieš priimant abu šiuos svarbius dokumentus, savivaldybės svetainėje buvo kreiptasi į molėtiškius, kviečiant svarstyti projektus ir teikti pasiūlymus. Kvietimas pareikšti pastabas dėl Strateginio plano peržiūrėtas 103 kartus, dėl biudžeto - 748 kartus, iš gyventojų gautas tik 1 klausimas  dėl Giedraičių darželio remonto. Rengiant planą ir metų biudžetą, atsižvelgta į daugelį gyventojų pasiūlymų, išsakytų dar anksčiau, susitikimuose, kuriuos rengėme kartu su administracijos specialistais. Pabrėžiu, jog atsižvelgta ir į komitetuose teiktus pasiūlymus, pastabas. Todėl sakyti, jog viešumo stigo, neteisinga, o ir pats svarstymas komitetuose buvo nevienkartinis.

 

- Panagrinėjus biudžetą, tampa aišku, kad svarbiausi šių ir ateinančių metų darbai sudėlioti į 8 programas.  Pradėkime nuo to, kas aktualu mums, besiorientuojantiems į turizmą ir verslo skatinimą, kaimo plėtrą.

 

- Turizmo ir verslo skatinimo bei kaimo plėtros programai numatyta 406,8 tūkst. €. Stiprinsime turizmo informacijos ir konsultacijų paslaugas, kurių pasiekiamumą kasmet numatome „auginti" po 10 proc. Bus įkurta papildoma informacijos teikimo vieta, įrengtas infoterminalas, suženklinti rajone esantys dviračių takai, pastatyta 11 informacinių kelio ženklų. Stiprinant turizmo rinkodarą, bus parengta jos strategija, išleisti 7 leidiniai, surengtos aštuonios  parodos, verslo misijos ar kiti turizmą skatinantys renginiai. Informacija bus aktyviai skleidžiama turimuose interneto puslapiuose, socialinių tinklų paskyrose. Tiesa, tęsiant „Žvejybos rojaus" projektą, viešą infrastruktūrą Mindūnuose  papildys pontoninis katamaranas. Kalbant apie  patrauklios investicinės aplinkos kūrimą, verslumo skatinimą, norėčiau išskirti, kad esame suplanavę parengti investuotojų pritraukimo programą ir kelis investicinius paketus, suformuoti žemės sklypus investicijoms. Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimui numatyta skirti 30 tūkst. € bei susitarta, kad, jeigu bus pateikta daugiau projektų, atitinkančių paramos taisykles, tai bus finansuojami ir jie, tam papildomai skiriant lėšų. 

Dar viena šio paketo dalis - rajono įvaizdžio formavimas. Jau parengta strategija, įdiegta vieninga išorės komunikacijos sistema savivaldybės administracijoje ir jai pavaldžiose įmonėse. Taip pat - aktyvus ir planingas renginių bei kitų įvaizdžiui svarbių veiklų pristatymas žiniasklaidoje, internete, socialiniuose tinkluose. Šiuo tikslu sustiprinti Turizmo ir verslo informacijos centro pajėgumai, jo veikloms padidinti asignavimai.

 - Pakalbėkime apie valdymo programą, kuriai numatyta 4,4 mln. €. Suma nemaža, o darbai? 

 

-Didinant valdymo efektyvumą ir gerinant viešųjų paslaugų kokybę, jau šiemet optimizuosime savivaldybės administracijos struktūrą, centralizuosime dalį biudžetinių įstaigų funkcijų. Savivaldybės pavaldžiose įmonėse „Molėtų švara", „Molėtų šiluma", „Molėtų vanduo"  bus sukurta ir įdiegta vieninga centralizuota klientų aptarnavimo ir elektroninių atsiskaitymų sistema. Kaip jau ne kartą esame skelbę, savivaldybės administracijoje ir švietimo įstaigose diegiama kokybės vadybos sistema LEAN. Reikėtų detaliau paaiškinti, iš ko susideda ta Valdymo programa. Be savivaldybės administracijos vykdomų funkcijų finansavimo, ši programa apima ir valstybės deleguotas viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų funkcijas, pavyzdžiui ugniagesių tarnybai numatyta 552,6 tūkst. Eur. Šioje programoje yra ir 610 tūkst. Eur paskolų grąžinimui ir palūkanų mokėjimui. Taigi jokių paslapčių nėra.

- infrastruktūros objektų, gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programai biudžete numatyta 5,4 mln. €, kas sulaukė nemenkų opozicijos priekaištų, sakant, jog reiktų ne naują, kuri jau bus perteklinė, kurti, o jau dabar turimą geriau prižiūrėti, atnaujinti.

 

- Čia, manau, ne meras ir dabartinė dauguma, o opozicija susipainiojo dėliodama prioritetus ir reikšdama vertinimus. Biudžeto skaičiai ir prioritetai labai aiškūs: spręsti įsisenėjusias kasdienes žmonių problemas, kurioms dėmesio pristigdavo anksčiau, toliau kurti patogią infrastruktūrą (švietimo, kultūros, socialinę, sveikatos) molėtiškiams ir mūsų svečiams, sutvarkyti jau turimus lankytinus objektus ir tinkamai juos pristatyti. Reikėtų atsisakyti primityvių, niekuo nepagrįstų vertinimų ir pigaus politikavimo. Neprisiviliosime jaunų šeimų tik keliolika tūkstančių padidinę paramą joms, jei neturėsime puikių švietimo, kultūros ar sveikatos paslaugų. Dirbti reikia visomis kryptimis.

Todėl rūpinantis ugdymo ir švietimo įstaigų infrastruktūra, kuriai skirta 1,4 mln. €, bus atnaujinti Molėtų progimnazijos  sporto aikštynai, užbaigta Joniškio mokyklos - daugiafunkcio centro renovacija, atliktas Giedraičių vaikų darželio remontas, dėl kurio ne kartą mums buvo priekaištauta, įkurtos kūrybiškumą skatinančios edukacinės erdvės Molėtų gimnazijoje bei tęsiamas jos pastato modernizavimas. Bus pradėta Molėtų baseino statyba. Diskutuojame dėl tinkamiausio varianto Molėtų menų mokyklos mokinių mokymosi sąlygų pagerinimui.

Rūpinamės bendruomenine infrastruktūra, tad bus atnaujintas Vaikų dienos centras "Daigelis" Alantoje, visuomeninis pastatas Mindūnuose su geoterminiu šildymu, pradėta VŠĮ „Kaimynystės namai" pastato Balninkuose renovacija. Planuojama užbaigti Molėtų kultūros namų pastato rekonstrukciją. Manau, kad tai nėra, kaip opozicija sakė, takų, trinkelių klojimas. Dauguma trinkelių jau praeitoje kadencijoje paklota...

Manau, kad dar vienas didelis žingsnis į priekį - pradedame spręsti ilgametę kiemų būklės Molėtų mieste ir seniūnijų gyvenvietėse problemą, kviesdami prisidėti pačius gyventojus. Dar sausio mėnesį patvirtinome daugiabučių namų kiemų komunikacijų ir inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašą, o dabar jam įgyvendinti biudžete numatėme  30 tūkst. €. Gyventojams atsirado galimybė patiems prisidedant, paspartinti savo kiemų remontą. Ši tvarka startuoja jau šiemet. Be to, savivaldybės, valstybės ir ES lėšomis bus baigti  Amatų  ir dalies J. Janonio kvartalų kompleksinio tvarkymo projektai, miesto centre rekonstruota savivaldybės aikštė ir gretimos teritorijos su visa infrastruktūra.

Nuolat aktualizuojamai problemai - vandens tiekimo ir nuotekų tinklams atnaujinti, privatiems naudotojams prie jų prijungti - Molėtų mieste ir seniūnijose biudžete numatyta 949 tūkst. €. Bus įrengta 1,2 km vandens tiekimo, 4,7 km buitinių nuotekų, 0,5 km paviršinių nuotekų tinklų, prie centralizuotų ir atnaujintų tinklų šiemet bus prijungta per 100 vartotojų. Opus klausimas, beje, nuolat keliamas ir politikų, ir gyventojų bei žiniasklaidos - nuotekų tvarkymas kaimuose.  Viename iš artimiausių posėdžių taryba svarstys mano inicijuotą tvarką, kaip savivaldybė gali prisidėti ir padėti gyventojams įsirengti individualius nuotekų valymo įrenginius. Tokiam pabandymui šiemet nusprendėme skirti 11 tūkst. €. Taip pat kartu su UAB „Molėtų vanduo" šiemet turime išspręsti Kijėlių gyvenvietės vandens tiekimo problemą, kuri tęsiasi jau, ko gero, dešimtmetį.

Stiprinant gyventojų dalyvavimą vietos reikalų sprendime, suplanavome 30 tūkst. € pačių gyventojų seniūnaitijose sukurtiems ir seniūnaičių sueigoje atrinktiems projektams įgyvendinti. Tad pinigai bus panaudoti, pavyzdžiui, gatvių apšvietimui Laičiuose, Giedraičiuose, valčių nuleidimo aplinkos sutvarkymui Miežonyse ir pan., iš viso bus finansuojama 11 gyventojų pasiūlytų projektų.

Džiugu tai, kad sutelkta savivaldybių  aktyvi pozicija dėl ketinimų mažinti vietinių kelių programos lėšas vidutiniškai 30 procentų davė rezultatų.  Mūsų rajono savivaldybei numatyta šiek tiek didesnė suma nei pernai - 1 milijonas 212 tūkstančių eurų. Šiemet numatome pradėti tvarkyti Daubos gatvę, išjudindami iš mirties taško Žvyrakalnio kvartalo infrastruktūros tvarkymą, prasidės Darbo gatvės, kelio Joniškis - Žydavainiai atkarpos per Graužinių kaimą tvarkymo darbai. Reikia sutvarkyti ir Sporto bei Vyturio gatvių privažiavimo kelius bei pradėti sodo bendrijos „Pavasaris" gatvių tvarkymą.  Pabrėžiu, kad vietinių kelių priežiūrą seniūnijose seniūnai derins su seniūnaičiais.

Šitoje programoje taip pat numatyta ir pinigai miesto ir gyvenviečių kasdieniam tvarkymui ir gatvių apšvietimui - tam skirta daugiau nei 800 tūkst. Eur.

- Beveik 200 tūkstančių eurų numatyta aplinkos apsaugos programai. Detalizuokite, kas tai, nes diskusijų ir šioje vietoje nestigo.

-Galiu išskirti tai, kad bus likviduoti 9 pastatai, neturintys šeimininkų, sutvarkyta jų aplinka, įrengta dar viena elektromobilių įkrovimo stotelė, 180 konteinerių tekstilės atliekoms rūšiuoti, palaikoma bei tobulinama esama atliekų surinkimo sistema, atliekama gamtinės aplinkos stebėsena, atnaujintas Molėtų miesto paplūdimys.

- Jauniems žmonėms aktualiausia - Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros, bendruomeniškumo skatinimo programa, kuriai skirta 1,4 mln. €. Ar manote, jog tai pakankama?

- Bus užtikrintos sąlygos kultūros ir sporto įstaigų veiklai ir siekiama, kad 90 proc. jų suteiktų paslaugų žmonės viešai įvertintų gerai arba labai gerai. Rezultatą matysime metų pabaigoje. Šioje srityje esama labai visoms žmonių amžiaus grupėms reikalingų darbų, pavyzdžiui, atnaujinsime viešos interneto prieigas rajono bibliotekose, finansuosime kūrybines stovyklas, 5 tarptautinius ir regioninius kultūrinio mobilumo projektus, vaikų vasaros stovykloms organizuoti numatome 20 tūkst. eurų. Mūsų siekis- gerinti viešos sporto infrastruktūros naudojimą. Sporto projektų finansavimo programai biudžete numatyta 40 tūkst.€ , parama nevyriausybinių organizacijų projektinei veiklai įvairiose srityse - 45 tūkst. €. Naujovės laukia Atviros jaunimo erdvės - ją planuojame pertvarkyti į atvirą jaunimo centrą, skatinsime jaunimo iniciatyvas ir savanorystę. Turime tikslą suaktyvinti muziejaus veiklą, galvojant apie naujas veiklos formas.

- Beje, biudžete numatėte tik 40 tūkst. eurų kompleksinei jaunimo pritraukimo į Molėtų r. programai, už ką buvote labai kritikuojami, nes tai itin maža suma.

- Ir tarybos posėdyje, ir dabar pabrėžiu, jog sutarta, kad, esant didesniam poreikiui kurtis mūsų krašte, prioritetiškai bus skiriamos papildomos lėšos perskirstant biudžetą. Mūsų tikslas - visi atitinkantys reikalavimus ir pateikę prašymus žmonės paskatą turi gauti tais pačiais metais.

- Sveikatos apsaugos programai per metus numatyta skirti 361,7 tūkst. €. Ką už juos planuojama konkretaus nuveikti?

- Ligoninėje planuojama įdiegti elektroninės registracijos sistemą, papildomai bus įrengtas, apie ką jau ne kartą esame informavę, akių ligų gydytojo kabinetas, nes jo būtinybę nuolat pabrėždavo susitikimuose su meru rajono gyventojai (tam biudžete numatoma skirti 30 tūkst. eurų). Pirminės sveikatos priežiūros centre bus įkurti odontologo, DOTS ir opioidų pakaitinio gydymo kabinetai. Sveikos gyvensenos skatinimui,  mokinių ir bendruomenių sveikatos įgūdžių ugdymui, visuomenės sveikatos stebėsenai skirta 235 tūkst. €, bus surengta apie 300 renginių, kuriuose dalyvaus per 4000 gyventojų.

- Ypač solidi biudžeto dalis - 3,6 mln. eurų - skirta socialinės atskirties mažinimo programai.

 

- Tai labai didelės apimties programa, kurioje ir didžiausia dalis paslaugų - įvairių formų išmokos, kompensacijos, pašalpos (1 mln. €). Pagrindiniai paslaugų teikėjai - savivaldybės socialinės įstaigos. Esame užsibrėžę pritaikyti patalpas nakvynės namams, skirtiems vienišų arba neįgaliųjų sezoniniam apgyvendinimui, stiprinti paslaugas šeimoms, ypač atsidūrusioms krizinėse situacijose.  Nuo šio mėnesio Krizių centre joms steigiama dar 15 vietų. Beveik 0,6 mln. € skyrėme dienos, trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugoms rizikingoje aplinkoje atsidūrusiems ar  tėvų globos netekusiems vaikams. Išsikėlėme tikslą įsigyti 6 naujus, suremontuoti 21 turimą socialinį būstą, 10 būstų pritaikyti neįgaliesiems.

- Didžiausia biudžeto dalis, kaip jau visiems besidomintiems jo sandara žinoma daugelį metų, yra skirta ugdymo proceso užtikrinimo programai - 8,1 mln. €.

 

- Šioje programoje, apimančioje ikimokyklinį, bendrąjį ugdymą, neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą, svarbiausia  užtikrinti paslaugų prieinamumą, kokybę, vaikų gerovę, molėtiškių galimybę mokytis ir tobulėti visą gyvenimą. Šioje srityje irgi laukia permainos. Artimiausiame tarybos posėdyje diskutuosime apie mokyklų tinklą. Prioritetas - švietimo paslaugų kokybės gerinimas, visokeriopos pagalbos vaikui suteikimas, o ne tik švietimo infrastruktūros išlaikymas.

Merą kalbino lakraščio "Molėtų vilnis" žurnalistaiPaskutinis atnaujinimas: 2020-03-12 13:44:12