title

B78_12 Neįgaliojo pažymėjimas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

NEĮGALIOJO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO IR KEITIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012-10-04 Nr. B78-12

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1. Administracinės paslaugos pavadinimas Neįgaliojo pažymėjimo išdavimas ir keitimas, sukakusiems senatvės pensijos amžių
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas
Neįgaliojo pažymėjimas išduodamas:
1. asmenims, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas darbingumo lygis, o sukakus senatvės pensijos amžių, remiantis jų turimomis darbingumo lygio pažymomis, darbingumo lygis prilyginamas specialiųjų poreikių lygiui;
2. asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems remiantis pateiktomis specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažyma (SPP-2) ar specialiojo nuolatinės slaugos poreikio pažyma (SPS-1) nustatytas specialiųjų poreikių lygis.
Neįgaliojo pažymėjimas keičiamas jeigu:
1. pažymėjimo gavėjas pakeičia vardą (vardus), pavardę;
2. senasis pažymėjimas tapo netinkamas naudoti
3. pažymėjime yra netikslių įrašų;
4. pažymėjimas prarandamas.
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-12-22 įsakymas Nr. A1-333 "Dėl Neįgaliojo pažymėjimo išdavimo ir keitimo asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 151-5559, 2010, Nr. 13-630).
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pažymėjimas išduodamas asmeniui (arba jo sutuoktiniui, jo pilnamečiams vaikams, globėjui (rūpintojui) arba jo įgaliotam atstovui, arba asmeniui, atstovaujančiam gyvenamosios vietos savivaldybės socialiniam darbuotojui, arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena nuolat, socialiniam darbuotojui), kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis, pateikus savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriui 3×4 cm dydžio nuotrauką.
Asmuo, norėdamas pakeisti pažymėjimą, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą pakeisti pažymėjimą, nurodydamas keitimo priežastį
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);
3. 3x4 cm dydžio nuotrauką.
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Informacija iš Gyventojų registro duomenų bazės apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, A. Vivulskio g. 4a, LT-03220 Vilnius, el. p. grt@vrm.lt).
6. Administracinės paslaugos teikėjas Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė-savivaldybės gydytoja Miglė Bareikytė, 104 kab., tel. (8383) 5 47 80, el. p. m.bareikyte@moletai.lt
7. Administracinės paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja Genovaitė Gribauskienė, 103 kab., el. (8383) 5 47 92, el. p. g.gribauskiene@moletai.lt
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Asmeniui pažymėjimas keičiamas per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos.
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai.
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Laisva prašymo forma
11. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Gyventojų registro duomenų bazės apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, A. Vivulskio g. 4a, LT-03220 Vilnius, el.p. grt@vrm.lt).
Neįgaliojo pažymėjimo išdavimo ir keitimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas paskelbtas www.moletai.lt
12. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į Molėtų rajono Socialinės paramos skyrių, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina 4 punkte pateiktus dokumentus.
Pažymėjimas išduodamas asmeniui (arba jo sutuoktiniui, jo pilnamečiams vaikams, globėjui (rūpintojui) arba jo įgaliotam atstovui, arba asmeniui, atstovaujančiam gyvenamosios vietos savivaldybės socialiniam darbuotojui, arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena nuolat, socialiniam darbuotojui), kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis.
Pažymėjimas keičiamas išduodant naują pažymėjimą.
13.


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra