title

Neįgaliųjų socialinės integracijos projektams Molėtų rajone paskirstyta 20 tūkst. €

 

Vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų, veikiančių neįgaliųjų socialinės integracijos ir socialinių paslaugų teikimo srityje, projektų finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. B1-32 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų, veikiančių neįgaliųjų socialinės integracijos ir socialinių paslaugų teikimo srityje, projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo", 23 punktu, informuojame, kad Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirstytos lėšos rajono nevyriausybinių organizacijų, veikiančių neįgaliųjų socialinės integracijos ir socialinių paslaugų teikimo srityje, projektams finansuoti:

1. Molėtų gausių šeimų bendrijos ,,Šeimynėlė" projektui ,,Pažintinė, poilsinė kelionė prie Baltijos jūros" - 1400 Eur.

2. Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos projektui ,,Transporto paslaugų teikimas Molėtų rajono neįgaliesiems 2022 metais" - 14400 Eur.

3. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos ,,Molėtų Viltis" projektui ,,Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje" dalinis finansavimas" - 800 Eur.

4. VšĮ LASS šiaurės rytų centro projektui ,,Muzika ir daina su visais dalinuos V" - 400 Eur.

5. VšĮ Neįgaliųjų integracijos ir darbinio užimtumo centro projektui ,,Socialinių paslaugų teikimas Molėtų miesto ir rajono gyventojams, turintiems negalią VII" - 3000 Eur.

Iš viso projektams finansuoti paskirstyta 20000 Eur.Paskutinis atnaujinimas: 2022-04-14 09:47:11