title

Nevyriausybinių organizacijų projektams Savivaldybė skyrė 13 000 Eurų

 

Norėdama skatinti nevyriausybinių organizacijų veiklą ir kartu su jomis spręsti rajono gyventojams aktualius klausimus kraštotyros, kultūros ir bendruomeninio gyvenimo tradicijų, amatų, socialinės, turiningo laisvalaikio, kūrybinėse, jaunimo veiklos, turizmo skatinimo srityse, Savivaldybė parėmė 36 Molėtų rajone veikiančių nevyriausybinių organizacijų projektus. Jiems iš dalies finansuoti 2019 m. skirta 13000 €.

Lėšos skirtos:

 1. Visuomeninės organizacijos „Legendos“ projektui „Kunigaikščių Giedraičių žemės beieškant“ – 1300 Eur.
 2. Tradicinių amatų centro „Meniškas kaimas“ projektams:
  2.1. „Tradicinės keramikos seminaras „Gyvybės medis“ – 400 Eur;
  2.2. „Tradicinių amatų centro „Meniškas kaimas“ rekonstruoto pastato draudimas“ – 450 Eur.
 3. Kuolakasių kaimo bendruomenės projektui „Socialinės, sportinės ir kultūrinės veiklos plėtra Kuolakasių kaimo bendruomenėje“ – pastato ir turto draudimas“ – 220 Eur.
 4. Visuomeninės organizacijos Verbiškių bendruomenės centro projektams:
  4.1. „Turto draudimas“ – 40 Eur;
  4.2. „Tradicinio futbolo turnyro, skirto Tėvo dienai, organizavimas“ – 150 Eur.
 5. Molėtų rajono plėtros sąjūdžio projektui „Savanorystės skatinimas Molėtų rajone“ – 400 Eur.
 6. Visuomeninės organizacijos Bekupės bendruomenės centro projektui „Bendruomenės ateitis – mūsų pačių rankose“ – 150 Eur.
 7. Visuomeninės organizacijos Balninkų bendruomenės centro projektui „Aikštelės įrengimas prie Partizanų kryžiaus“ – 150 Eur.
 8. Molėtų rajono bendruomenių centrų asociacijos projektui „Penkiolika bendrystės metų“ – 450 Eur.
 9. Visuomeninės organizacijos Joniškio bendruomenės centro projektams:
  9.1. „Per sportą į bendruomeniškumą“ – 250 Eur;
  9.2. „Tradicinės šventės bendruomeniškumui stiprinti ir kultūros paveldui išsaugoti“ – 250 Eur.
 10. Visuomeninės organizacijos Inturkės bendruomenės centro projektui „Žolinės – kraštiečių šventė“ – 200 Eur.
 11. Asociacijos „Polkutė“ projektui „Pažinkime Molėtų krašto muzikavimo tradicijas“ – 500 Eur.
 12. Molėtų ugniagesių klubo projektui „Molėtų rajono gyventojų (jaunimo) švietimas gaisrinės saugos klausimai bei saugios gyvensenos buityje bei prie vandens telkinių propagavimas (tęstinė veikla)“ – 200 Eur.
 13. Visuomeninės organizacijos Videniškių bendruomenės centro projektui „Palaimintojo Mykolo Giedraičio pagerbimo renginys“ – 1100 Eur.
 14. Molėtų rajono skaitmeninės kūrybos draugijos projektui „Skrydis per Molėtų piliakalnius“ – 600 Eur.
 15. Meninio ugdymo asociacijos „Meno sodas“ projektui „Kūrybinės erdvės“ – 150 Eur.
 16. Visuomeninės organizacijos Skudutiškio bendruomenės centro projektui „Skudutiškio krašto istorinio savitumo sklaida“ – 250 Eur.
 17. Visuomeninės organizacijos Dapkūniškių bendruomenės centro projektui „Grįžtanti atmintis“ – 150 Eur.
 18. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Molėtų skyriaus projektui „Laisvės kovų dalyvių sąskrydis „Su Lietuva širdyje“ – 350 Eur.
 19. Molėtų rajono literatų brolijos projektui „Literatų kūrybinis sambūris“ – 550 Eur.
 20. Asociacijos „Žaliųjų klubas „Gojus“ projektui „XXIII pirmosios pavasario žalumos šventė Jorė‘ 2019“ – 400 Eur.
 21. Arnionių bendruomenės projektui „Žvejo dienos šventė“ – 150 Eur.
 22. Visuomeninės organizacijos Alantos bendruomenės centro projektui „Alantos krašto šeimų šventė“ – 250 Eur.
 23. Visuomeninės organizacijos Naujasodžio kaimo bendruomenės projektams:
  23.1. „Puoselėkime tradicines šventes“ – 150 Eur;
  23.2. „Restauruoto pastato ir jame esančio turto draudimas“ – 190 Eur.
 24. Molėtų policijos asociacijos projektui „Jaunimas už pilietiškumą ir saugią aplinką“ – 200 Eur.
 25. Visuomeninės organizacijos Suginčių bendruomenės centro projektui „Sekminės – žydėjimo, vešėjimo ir santarvės diena“ – 200 Eur.
 26. Asociacijos „Paslaugų medis“ projektui „Tarptautinis linijinių solo šokių festivalis „Palanga 2019“ – 250 Eur.
 27. Molėtų rajono tautodailininkų draugijos projektams:
  27.1. „Respublikinė tradicinio siuvinėjimo stovykla „Žaliasis laumžirgis“ – 450 Eur;
  27.2. „Kūrybinė laboratorija „Audimas“ – 150 Eur.
 28. Giedraičių istorijos draugijos projektui „Molėtų krepšinis 2019/2020“ – 600 Eur.
 29. Viešosios įstaigos „Idėjų medis“ projektui „Bendrystės jėga“ – 900 Eur.
 30. Visuomeninės organizacijos Dubingių bendruomenės centro projektui „Švytintys veidai“ – 400 Eur.
 31. Viešosios įstaigos „Teatriukas“ projektui „Kūrybinė dienos stovykla vaikams Drąsiuose“ – 450 Eur.

Nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimas numatytas Savivaldybės strateginiame veiklos plane. NVO projektai remiami kasmet.

 

 

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-28 17:03:00
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra