title

B78_106 Numerių suteikimas, keitimas, apskaita

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimas, keitimas ir apskaita

 administracinės paslaugos aprašymas

2014-09-18 Nr. B78-106

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimas, keitimas ir apskaita

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims. Numeriai pastatams, patalpoms ir butams suteikiami, keičiami ir apskaitomi Administracijos direktoriaus įsakymu. Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, gavęs prašymą, parengia Administracijos direktoriaus įsakymo projektą su reikiamais priedais, sutvarkytus duomenis perduoda VĮ Registrų centro Adresų registrui. Prašymą pateikusiam asmeniui išsiunčiama Adresų registro pritarimo kopija arba išduodama Administracijos direktoriaus įsakymo su priedu kopija.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. . Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2011 m. Sausio 25 d. įsakymo Nr. 1V-57 „Dėl numerių pastatams, patalpoms, ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 2014-03-13, Nr. 1V-178

2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-20, I-533

3. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas, 1994-07-19, I-558

4. Lietuvos Respublikos adresų formavimo taisyklės, 2002-12-23, Nr. 2092

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.

2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija.

3. Sklypo plano kopija.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Adresų registro duomenų bazės duomenys.

2. Nekilnojamojo turto duomenų bazės duomenys.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Loreta Guobytė, tel. (8 383) 54788, el.p. loreta.guobyte@moletai.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Gediminas Putvinskas, tel. (8 383) 54757

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga nemokama

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas suteikti numerį nekilnojamojo turto objektui (pridedama).
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra